Psyk-IT

Forebygging av demens

Forebygging av demens

Forelesere er Geir Selbæk, Forskningssjef, Aldring og helse, Knut Engedal, Seniorforsker, Aldring og helse og Bjørn Heine Strand, Seniorforsker, Folkehelseinstituttet/Aldring og helse.
11.06.2019