Kommer på Demensdagene 2017

Hun ledet verdens demenskommisjon

Hun ledet verdens demenskommisjon