Lær mer om psykisk helse - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Lær mer om psykisk helse

Ved mistanke om en psykisk lidelse hos en eldre person, skal tilstanden følges opp aktivt, og ikke bare oppfattes som en del av aldringen i seg selv. Ved å lære mer om eldres psykiske helse kan du også bidra positivt i behandling og oppfølging.

Podkast: Eldre & Psyken

Med podkastserien Eldre & Psyken vil Aldring og helse kaste lys over hvordan vår psykiske helse kan endre seg når vi går inn i alderdommen.– Du får møte eldre som lever med psykiske lidelser som depresjon, demens eller psykose. Sammen med noen av landets fremste eksperter på feltet gir de os søkt innsikt i psykiske lidelser hos eldre, sier prosjektleder og primus motor, Signe Tretteteig i Aldring og helse.
Les mer og lytt til episodene i Eldre & Psyken
Foredrag foran en gruppe mennesker

Psyk-IT – fordypning online

Psyk-IT er en foredragsserie som tar for seg et nytt emne hver måned. Hvert foredrag varer cirka 20 minutter. Lenke til foredraget sendes ut til påmeldte på e-post.
Psyk-IT – gratis foredragsserie
Ill.foto e-læring: Bente Wallander

E-læring om depresjon hos eldre

E-læringskurs som gir en innføring i diagnostikk og behandling av depresjon hos eldre. Kurset er bygget opp i korte moduler (10-35 minutter) som gjør det egnet for faglunsjer i arbeidsfellesskap eller selvstudium.
Gå til siden E-læring depresjon hos eldre

Psykiske sykdommer i eldre år

I denne ABC-permen legges det vekt på kunnskaper om psykiske sykdommer hos eldre, og at behandling av eldre personer med psykiske sykdommer er en viktig del av oppgavene til ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester.

Les mer om ABC Psykiske sykdommer i eldre år

Videreutdanning

Fagskolen Demensomsorg og alderspsykiatr er organisert som deltidsstudium over to år (tilsvarende ett år fulltid). Utdanningen er delt opp i emner med ulike temaer og studiekrav knyttet til disse.

Les mer om Aldring og helses Fagskole i demensomsorg og alderspsykiatri

Landskonferansen i alderspsykiatri 2021

Landskonferansen 19.–21. april 2021 er over for denne gang.

Få med deg noen av høydepunktene, og les mer om landskonferansen her

E-læring og annen opplæring for helsepersonell

Aldring og helse inviterer til at du kan finne din måte å lære mer på, eller se hva vi kan bidra med på arbeidsplassen. Ta utdanning, korte kurs på nett, få opplæring på jobb, eller delta på større konferanse

Gå til siden for kompetanseheving

Aktuelle lærebøker i alderspsykiatri

Psyk-IT: Eldre og ensomhet

Ensomhet i eldre år er temaet for høstens første episode av nettforedragsserien Psyk-IT, som publiseres i dag. Foredragsholder Thomas Hansen, phd,…