Rådgiving av eldre med depresjon - Nasjonalt senter for aldring og helse

Rådgiving av eldre med depresjon

Rådgivning tar sikte på å informere pasienten om tiltak som han eller hun kan gjennomføre selv, med støtte fra helsevesenet og eventuelt pårørende.

Her finner du en oversikt over tiltak vi vet virker ved depresjon. Pasienter som har moderat eller alvorlig depresjon vil kunne streve mer med å etterleve rådene enn pasienter med mild depresjon. De vil kunne trenge tettere oppfølging og samarbeid mellom helsepersonell i kommunen, frivillige og/eller pårørende.

Etterhvert som pasienten blir bedre av sin depresjon vil det også være lettere å gjennomføre tiltakene.

Effektive tiltak ved depresjon

Hjelp til selvhjelp

Informer pasienten om hjelp til selvhjelp i form selvhjelpslitteratur, nettressurser og/eller apper bygget på prinsipper i kognitiv atferdsterapi. Les mer om hjelp til selvhjelp.

Fysisk aktivitet

Informer om betydningen av regelmessig fysisk aktivitet, enten individuelt eller i gruppe, og om hvilke tilbud som finnes. Les mer om depresjon og fysisk aktivitet

Sosial kontakt

Snakk med pasienten om betydningen av sosial kontakt, og anbefal konkrete tiltak, for eksempel gruppeaktiviteter for de som har lite sosial kontakt. Les mer om sosial kontakt.

Søvnvansker og depresjon hos eldre

Spør om pasienten har søvnvansker og gi råd om søvnvaner. Les mer om søvn og depresjon hos eldre.

Angst

Spør om pasienten har plager med angst og gi råd om angstmestring. Les mer om angst, depresjon og angstmestring.

Problemløsning

Gi veiledning i problemløsningsterapi. Les mer om problemløsningsterapi.

Alkohol og vanedannende legemidler

Snakk med pasienten om bruk av alkohol og vanedannende legemidler, samt om potensiale skader ved risikofylt bruk. Les mer om bruk av alkohol og vanedannende legemidler.