Hjelp til selvhjelp

Her finner du selvhjelpslitteratur og aktuelle nettbaserte programmer.

Kvalifisert helsepersonell bør gi råd om selvhjelp til eldre med depresjon. Informer pasienten om selvhjelpslitteratur, nettressurser og/eller apper bygget på prinsipper i kognitiv atferdsterapi.

Aktuell selvhjelpslitteratur

Aarøe R. Overvinn din depresjon, en selvhjelpsbok. Gyldendal akademisk, 2005

Berge T, Repål A. Lykketyvene. Hvordan overkomme depresjon. Aschehoug (revidert), 2013

Gilbert P. Å bekjempe depresjon , Tapir akademisk, 2007

Kennerly H: Å bekjempe angst. Tapir akademisk , 2009

Wilhelmsen I. Sjef i eget liv – en bok om kognitiv terapi. Hertervig forlag, 2004 (17. opplag 2016)

Selvbiografi (Engelsk) Lewis G. Sunboating in the rain. A Cheerfull Book on Depression. Harper Perennial, 2006

Nettressurser

Det er ikke utviklet behandlingsprogrammer spesielt for eldre, men ressursene kan med hell brukes av mange eldre. Prinsippene for behandling av depresjon er de samme.

Trening og fysisk aktivitet (Helsenorge.no)

Veiledet selvhjelp (Norsk forening for kognitiv terapi)

Helsemyndighetene på New Zealand har utviklet et depresjonsprogram basert på kognitiv terapi og problemløsningsterapi. Programmet er lett å bruke og innbydende, men krever engelskferdigheter. Programmet krever at brukeren registrerer seg med brukernavn og passord. Registrering innebærer at brukeren får en egen ”arbeidsbok” som danner basis for behandlingen. All kontaktinfo refererer til New Zealands helsevesen Les om det her