Fysisk aktivitet - Nasjonalt senter for aldring og helse

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet, individuelt eller i gruppe

Tilby regelmessig organisert fysisk aktivitet enten individuelt eller i gruppe. Treningen skal være av en viss intensitet.

Fysisk trening har dokumentert effekt ved depresjon hos voksne, og organisert fysisk trening i grupper har noe bedre effekt enn individuell trening. Bruk følgende muligheter, avhengig av hva som finnes i din kommune.

Husk at mange pasienter med depresjon vil slite med initiativløshet og vegring mot nye tiltak. Noen vil kunne trenge støtte til å komme i gang. Et godt råd alene om å bli mer fysisk aktiv vil neppe ha effekt.

Sjekk følgende tilbud i din kommune

Kommunalt tilbud for å bli mer fysisk aktiv som egner seg for eldre med depresjon.

  • Hvor er tilbudet?

Tilbud fra frivillige organisasjoner som egner seg for eldre med depresjon

  • Hvor er tilbudet?

Private tilbud (treningssentre etc.) som egner seg for eldre med depresjon

  • Hvor er tilbudet?

Sjekk følgende faktorer som kan bidra til at pasienten blir mer fysisk aktiv

1. Pasienten er fysisk aktiv, selv i sin depresjon

Du trenger ikke å iverksette ytterligere tiltak

2. Pasienten har tidligere vært fysisk aktiv, men ikke nå i sin depresjon

Diskuter med pasienten hvordan han/hun kan gjenoppta tidligere aktivitet. Diskuter med pasienten følgende tiltak om eventuelt å involvere:

  • Familiemedlem som kan hjelpe pasienten tilbake til sin tidligere aktivitet
  • Helsepersonell (hjemmesykepleie, psykiatrisk sykepleier, depresjonskoordinator) som kan hjelpe pasienten tilbake til sin tidligere aktivitet
  • Frivillige (pasienthjelper, støttekontakt etc.) som kan hjelpe pasienten tilbake til sin tidligere aktivitet

Bli enig med pasienten om et opplegg dere vil satse på.

3. Pasienten har aldri tidligere vært fysisk aktiv

Diskuter med pasienten følgende tiltak om eventuelt å involvere:

  • Familiemedlem som kan hjelpe pasienten i gang med fysisk aktivitet
  • Helsepersonell (hjemmesykepleie, psykiatrisk sykepleier, depresjonskoordinator) som kan hjelpe pasienten til å komme i gang med fysisk aktivitet
  • Frivillige (pasienthjelper, støttekontakt etc.) som kan hjelpe pasienten til å komme i gang med fysisk aktivitet

Bli enig med pasienten om et opplegg dere vil satse på.

Les mer om trening og fysisk aktivitet her