Utviklings­hemning, 30.11.2020

Hvordan følge opp personer med utviklingshemning og covid-19?

Personer i bofellesskap for personer med utviklingshemning smittes også av koronavirus. Fagkonsulent Stine Skorpen og forsker Sverre Bergh gir faglige råd om oppfølging av en person som er syk med covid-19. Hvilke verdier skal man være særlig oppmerksom på? Og hvilke hjelpemidler kan benyttes, også av personer uten helsefaglig bakgrunn, for å overvåke situasjonen og forebygge alvorlige sykdomsutfall?
Forskning, 28.10.2020

Nytt prosjektet om digitale elektroniske hjelpemidler for eldre har fått 70 millioner fra EU

– Målet er å videreutvikle smarte elektroniske løsninger som gjør at eldre kan leve aktive liv hjemme mest mulig uavhengig av hjelp fra helsetjenesten. Prosjektet er viktig for å realisere den utviklingsretningen som er ønsket for helsetjenesten generelt, sier forskningsleder Sverre Bergh ved Forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom ved Sykehuset Innlandet. Han er også tilknyttet Aldring og helse som forsker.
Forskning, 26.10.2020

Hvordan kan vi få en aktiv alderdom?

Eldre svarer på en rekke spørsmål om livsstilsvaner, fysisk og psykisk helse, arbeidsliv og andre forhold slik at forskere og vi andre kan få svar. En omfattende undersøkelse av helse, funksjon og trivsel foregår nå med 2000 inviterte eldre i Oppland. Prosjektet, som bygger på tilsvarende studier i en rekke andre land, er et samarbeid mellom NTNU Gjøvik, Sykehuset Innlandet, Folkehelseinstituttet og Aldring og helse.
ABC-opplæringen, 15.10.2020

Har valgt «Mitt livs ABC»

Kristin Søllesvik Hidle ved USHT Rogaland forteller at de fortsetter å styrke kompetansen i tjenestene til personer med utviklingshemning til tross for koronapandemien. – På grunn av covid 19 er vårens samlinger blitt utsatt. Vi vil gjerne kunne samles fysisk, men skulle ikke dette gå, har vi digitale løsninger som backup. Vi skal i gang med midtveissamling i perm 1 og oppstartsamling i perm 2 denne høsten. Vi starter opp igjen med nye grupper i 2021, og vi håper at vi når ut til flere.
Demens, 01.10.2020

Webinar om demens og utviklingshemning - fra mistanke til diagnose

Det kan være vanskelig å tolke hva som er tidlige tegn på demens. Vær med på webinar, som vil belyse dette og andre utfordringer ved demens hos personer med utviklingshemning, blant annet uro som kan oppstå før en demensdiagnose. – En person med utviklingshemming kan få panikk og angst når man ikke forstår verden rundt seg på samme måte som man har gjort før, sier spesialrådgiver Frode Kibsgaard Larsen fra Aldring og helse. Han koordinerer nordisk nettverk for demens og utviklingshemning.