Demens, 06.01.2021

Kronikk: Ny velferdsteknologi kan ikke løse framtidens omsorgsbehov alene

Stiller spørsmål om teknologi kan erstatte mennesker, mener det er nødvendig å ha to tanker i hodet på en gang: – Vi stiller oss imidlertid kritiske til unyanserte framstillinger av nye omsorgsteknologiske løsninger som den rene «teknomagi». Med teknomagi mener vi en overdreven tro på den nye teknologiens potensial i seg selv, skriver forskerne Ellen Ramvi, Birgitta Haga Gripsrud og Ingvil Hellstrand i en kronikk på forskning.no.
Psykisk helse, 18.12.2020

Mange sykehjem uten rutiner og retningslinjer for alkoholservering

– Eldre tåler alkohol dårligere, og eldre i sykehjem er mer skrøpelige i møtet med alkohol enn friske hjemmeboende eldre, skriver Aldring og helses Anne Sofie Helvik. Hun anbefaler alle sykehjem å lage egne retningslinjer for bruk og servering av alkohol. Helvik er også professor ved NTNU.
Covid-19, 15.12.2020

Trenger pårørende til forskning om covid-19 på sykehjem

Aldring og helse er i gang med en forskningsstudie om opplevelser av covid-19 på sykehjem, og vi trenger å snakke med flere pårørende. Gjennom deres erfaringer kan vår forskning bidra til at helse- og omsorgstjenester kan ivareta både pasienter og pårørende på en best mulig måte. Kunne du tenkt deg å bli intervjuet, eller bare har spørsmål, ta kontakt med Signe Tretteteig på tlf. 90108938 eller e-post: signe.tretteteig@aldringoghelse.no Intervjuene skjer via telefon, Skype eller liknende.
Covid-19, 11.12.2020

Økning i bruk av antipsykotika for personer med demens i England under koronapandemien

Grunn til å tro dette har en sammenheng med at smittevernsrestriksjonene har begrenset både sosiale relasjoner og det helsefaglige tilbudet for denne pasientgruppen. Det kan ha ført til en forverring av deres fungering i hverdagen, som har blitt møtt med medisinering. Det viser ny forskning på koronaviruset.