ABC-opplæringen, 21.03.2023

Mitt livs ABC på Vernepleierpodden

I episode 156 av Vernepodden, kan du høre May Glad Lien og Aud Marie Ellinggard fra Aldring og helse fortelle om kompetansehevingstilbudet Mitt livs ABC. Tilbudet passer for alle som jobber med tjenester for personer med utviklingshemning. May og Aud Marie forteller om hvorfor Mitt livs ABC kan være viktig for å kunne utvikle fagmiljøet, for å kunne gi bedre tjenester, og om koblingen til veilederen Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming.
Aldring, 24.11.2022

Melhus kommune vant årets Leve hele livet-pris

Juryen la vekt på at kommunen har laget en langsiktig plan for at innbyggerne kan leve gode dager i alderdommen. Premien er på 100 000 kroner, som skal brukes i reformarbeidet. Albert Verhagen, kommunalsjef for helse og velferd, og Siri Busklein, avdelingsleder i hjemmetjenesten, mottok prisen på vegne av kommunen. Det skjedde ifm. den store Leve hele livet-konferansen nylig, der 3000 var påmeldt.
Demens, 10.10.2022

Eldre som bor hjemme har dårlig tannhelse

Mange eldre har problemer med å ta vare på egne tenner. Samtidig blir vi flere eldre. Heldigvis fant forskere at det er få som mangler tenner fullstendig, bare 2 prosent. Men til gjengjeld, så er munntørrhet svært vanlig. Det kan komme av bivirkninger av medisinbruk, som eldre typisk går på. Ubehandlet tannråte er også vanlig. Det samme er plakk, noe som tyder på at dårlig munnhygiene er utbredt. Stort behov for tannbehandling og for bedre daglige tannhygienetiltak for eldre, sier forskerne.
Aldring, 06.07.2022

Helsedirektoratet skal utvikle pårørandeavtalar

Pårørendavtalar mellom pårørande og helse- og omsorgstenesta vil vere eit tilbod som skal gjere det enklare å vere pårørande. I den nasjonale pårørandeundersøkinga for 2021 kom det fram at pårørande ønsker betre informasjon, meir medverknad, å bli betre tatt vare på og ha meir føreseielege tenester. Verktøyet skal legge til rette for gode rutinar for samarbeidet mellom pårørande og helse- og omsorgstenesta. Helsedirektoratets frist for oppdraget er 1. juli 2023.
Aldring, 23.06.2022

Setter eldres seksuelle helse på dagsorden

Aldring og seksuell helse er et nytt satsingsområde for organisasjonen Sex og politikk. Det vedtok organisasjonen på sitt årsmøte 2. juni. I dokumentet Seksualiteten endrer seg gjennom hele livet løftes ulike temaer. – Aldring og helse er glade for at eldres seksuelle settes så tydelig på agendaen. Dette er et område hvor det fortsatt er behov for informasjon og kompetanse, både til eldre selv, og til ansatte i helse- og omsorg, sider daglig leder i Aldring og helse, Kari Midtbø Kristiansen.
Utviklings­hemning, 31.05.2022

Digital konferanse om utviklingshemning og kreft, 13.-15. Juni 2022

Hovedtemaet for konferansen er hvordan redusere ulikhet i forhold til kreft og screening av kreft hos mennesker med utviklingshemming. Arrangementet foregår fra Edinburgh, er digitalt, og er basert på britisk tid. Målet er å dele god praksis innen kreftomsorg hos mennesker med utviklingshemming.