Notiser - Side 2 av 12 - Nasjonalt senter for aldring og helse
Aldring, 24.03.2022

Ta master i helsefremmende tjenester for eldre

Masterstudiet på VID vitenskapelige høgskole er nylig revidert. Den tverrfaglige masteren Helsefremmende tjenester for eldre innbefatter nå to emner som Aldring og helse har utviklet sammen med VID: Eldre med demens og psykiske lidelser og Personsentrerte tilnærminger ved demens og psykiske lidelser. Kjernen i masteren er helsefremming, innovasjon og utvikling av tjenester til eldre, samt sammenhengende tjenester. Søknadsfrist er 20. april 2022.
Demens, 16.03.2022

Verdens deliriumdag

Deliriumdagen 16. mars markert over hele verden, også på St. Olavs hospital i Trondheim. Delirium, eller akutt forvirring, rammer i hovedsak eldre og pasienter med demens. Det finnes ingen effektiv behandling mot delirium, men i Norge jobbes det nå for å finne måter å forebygge på. St. Olav deltar i en ny studie der de er med på å teste ut to medikamenter, som skal kunne forebygge akutt forvirring etter hjertekirurgi hos personer over 70 år. De håper studien vil gi ny kunnskap til behandling.
Utviklings­hemning, 14.03.2022

– Vi kan forvente flere kreftpasienter med utviklingshemning på sykehusene våre i tiden fremover

– Stadig flere med utviklingshemning blir eldre. Økt alder regnes som en av de største risikofaktorene for å få kreft. Hvordan er dette for personer med utviklingshemning? Og hvordan kan vi følge opp best mulig når personer med utviklingshemning får kreft? Det skriver Stine Skorpen ved Aldring og helse og Heidi E. Nag ved Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser i Onkonytt. De viser til sider på nett med nye temaark og fagmateriell, som kan brukes overfor personer med utviklingshemning.
Fagskolen, 10.03.2022

Søk Fagskolen Aldring og helses tilbud om utviklingshemning, miljøarbeid og aldring

Fagskoletilbudet for deg som vil ha mer kompetanse i arbeidet med voksne og eldre med utviklingshemning, for deg som ønsker å gi personsentrert omsorg og for arbeidsplasser som trenger ansatte med kompetanse i forebyggende og tillitsskapende arbeid.
Aldring, 09.03.2022

E-læring om sex og gamle

Forskning viser at helsepersonell synes det er vanskelig å snakke om seksuell helse med sine pasienter, og da særlig eldre voksne. Men eldre er mer seksuelt aktive enn man tidligere har trodd, og har ifølge forskning ikke noe imot at helsepersonell tar opp dette temaet med dem. Helsedirektoratet tok initiativ til et samarbeidsprosjekt om seksuell eldrehelse, som blant annet har resultert i en ny e-læring og nettstedet Uke66.no, med både eldre og helsepersonell som målgruppe.
Utviklings­hemning, 22.02.2022

Få inngående kunnskap om utviklingshemning og aldringsprosesser

Ta en tverrfaglig videreutdanning i Utviklingshemning og aldring ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) fra høsten 2022. Kompetanse knyttet til personer med utviklingshemning og aldring er økende for personell i kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og i private institusjoner. Utdanningen foregår både med samlinger og digitalt. Den er utviklet i et samarbeid mellom Nasjonalt senter for aldring og helse, Stiftelsen Signo og Universitetet i Sørøst-Norge. Løpende opptak frem til 15. mai.
Utviklings­hemning, 10.02.2022

Også eldre med utviklingshemning må følges opp tett med tanke på kreft

Personer med utviklingshemning opp til 43 år, hadde dobbelt så stor risiko for å utvikle alle typer kreft når de ble sammenlignet med en tilsvarende gruppe i befolkningen. I tillegg hadde de større risiko for å få krefttyper som kreft i spiserøret, magesekken og i tarmene. Personer med utviklingshemning, også eldre, må følges opp tettere. – Vi må tidlig kunne få identifisert kreft hos personer med utviklingshemning, og så komme raskt i gang med behandling, sier Stine Skorpen i Aldring og helse.
Utviklings­hemning, 07.02.2022

Nå på norsk: Vurderingsverktøy for ubehag hos personer med utviklingshemning

Verktøyet er ment som en hjelp til å oppdage tegn på ubehag hos personer, som har begrenset evne til å kommunisere verbalt. Vurderingsverktøyet er ment som en hjelp til deg og den personen du har omsorg for. De ulike årsakene til ubehag kan være av emosjonell, fysisk eller psykisk art.