Demens, 03.04.2024

Ny episode i podkasten Tid til å være ung: - Hvordan setter du egne grenser så du får et pusterom?

Hvordan er det å påta seg så mye ansvar for forelderen sin at man kan føle seg helt overveldet? Er det mulig å stå i så mye ansvar over tid? Og er det da i det hele tatt mulig å finne et pusterom i hverdagen? Sykepleier Celine Haaland-Johansen har selv vært pårørende til en far med demens. I podkasten møter hun andre unge som har en mamma eller pappa med demens. De deler nære historier om både utfordrende og fine stunder, og nyttige erfaringer. I denne episoden snakker Celine med Emma.
Demens, 02.04.2024

Veiledningswebinar om pårørendeskoler og samtalegrupper til pårørende til personer med demens

Jobber du i helse- og omsorgstjenesten i kommunen, i spesialisthelsetjenesten eller hos samarbeidspartnere? Ønsker du å etablere eller videreføre pårørendeskole eller samtalegruppe til pårørende til personer med demens? Da bør du melde deg på gratis veiledningswebinar nå. Webinaret arrangeres 29. april, og består av nettforelesninger og dialog i chatfunksjonen. Det holdes på Microsoft Teams. Meld deg på innen 26. april.
Forskning, 02.04.2024

Stipend til demensforskning 2024

Leon Jarners Minnefond til forskning om Alzheimers sykdom og andre former for demens utlyser stipend på kr 250 000 til anvendelse i forskning om demens som skal utføres i Norge. Stipendet kan brukes til et bredt utvalg av typer prosjekter som for eksempel for å bedre diagnostikk, behandling og omsorg, herunder livskvalitet til personer med demens og/eller deres pårørende. Det benyttes ikke et særskilt søknadsskjema. Fristen er 31. mai.
Opplæring, 20.03.2024

Nye kursholderkurs om TID-modellen

Ved hjelp av TID-verktøyet kan personalet i samarbeid med lege utrede, tolke og behandle atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens og andre sammensatte tilstander. TID Kursholderkurs gir en grunnleggende innføring i TID-modellen, og hvordan man holder TID-basiskurs for personalet. Forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom (AFS) Sykehuset Innlandet tilbyr nå to nye kurs om modellen. Følg lenken for ytterligere informasjon.
Demens, 06.03.2024

Ny episode i podkasten Tid til å være ung

Hvordan er det å oppleve at du får press og forventninger fra flere kanter på hvordan du skal stå i pårørenderollen? Og hvordan er det å kjenne på at disse forventningene ikke står helt i stil med hvordan du selv ønsker å leve? Anne Bente deler sine erfaringer, som ung pårørende, og forholdet til skam og forventninger i samfunnet. I dialog med programleder Celine Haaland-Johansen. Produsert av Aldring og helse, i samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen, på oppdrag fra Helsedirektoratet.
Kompetanseheving, 04.03.2024

Ger-IT foredrag om røyking og demens

Tirsdagens Ger-IT kl. 12.00 vil handle om røyking som risikofaktor for demens i HUNT (Helseundersøkelsen i Trøndelag). Foreleser er Christian Myrstad, stipendiat ved Aldring og helse og overlege ved geriatrisk avdeling på Levanger sykehus. HUNT er en stor, norsk helseundersøkelse som omfatter helseopplysninger og biologisk materiale fra innbyggerne i Trøndelag. Siden den første innsamlingsrunden i 1984 har 250.000 trøndere deltatt, og i 2027 planlegger de å gjennomføre den femte undersøkelsen.
Demens, 29.02.2024

Nytt lunsjwebinar 20. mars: Musikkbasert miljøbehandling

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) øst inviterer i samarbeid med Aldring og helse til årets tredje lunsjwebinar i serien Forløp demens.  Liv Tone Setterberg tar oss med inn i musikkens verden og forteller om musikkbasert miljøbehandling. Liv Tone er rådgiver i USHT Akershus og i Lørenskog kommune.   Webinaret holdes på Teams onsdag 20. mars fra kl. 12 til 12.45. Sett av tiden allerede nå!
Forskning, 14.02.2024

Identifiserer viktige vurderingskriterier for bedre kvalitet i sykehjem

En ny studie av Aldring og helses Kjerstin Tevik m.fl. har identifisert 16 indikatorer for å forbedre omsorgskvaliteten i sykehjem. Forskere, helsepersonell i sykehjem og pårørende valgte ut indikatorer i en omfattende prosess. Blant indikatorene er systematisk legemiddelgjennomgang, trykksår og atferdssymptomer. De er ment å hjelpe helsepersonell til å fokusere på sentrale områder i pasientbehandlingen. Dette vil kunne løfte standarden på omsorgen, og dermed livskvaliteten for sykehjemsbeboere.
Demens, 07.02.2024

Helsedirektoratet avrår kosttilskot mot bremsing av demens

– Mange med demens vil ikkje nødvendigvis hugsa at dei allereie har teke kosttilskot tidlegare på dagen, seier lege og nevrolog Hilde Risvoll. Mellom anna kan det også bli for store mengder. Risvoll har forska på bruken av kosttilskot blant personer med demens, som forsøk på å bremsa sjukdommen. Helsepersonell bør ha kunnskap om farane Risvoll har påpeika, meiner Helsedirektoratet. I dei nasjonale faglege retningslinjene for demens avrår dei å bruke kosttilskot mot bremsing av demens.