Notiser - Side 2 av 42 - Nasjonalt senter for aldring og helse
Demens, 22.02.2023

Kjent amerikansk skuespiller har fått frontotemporal demens

Da Bruce Willis, blant annet kjent fra Die Hard-filmene, annonserte at han var blitt diagnostisert med frontotemporal demens, ble ordet «frontotemporal»» søkt på mer enn noensinne på Google. Frontotemporal demens rammer fremre deler av hjernen. – Siden væremåten endrer seg fundamentalt og personen ikke har sykdomsinnsikt, opplever mange pårørende frontotemporal demens som mer belastende enn andre demenssykdommer, sier Geir Selbæk i Aldring og helse til Dagbladet.
Demens, 20.02.2023

Hvordan få den gode samtalen med en person med demens?

Å være sosial kan være ekstra viktig for en person med demens. Men mange blir usikre på hvordan de skal omgås noen med en demenssykdom. – En grunn til at mange personer med demens blir ensomme er at de selv mister initiativ, som en del av sykdommen, sier Mina Gerhardsen fra Nasjonalforeningen for folkehelsen til NRK. Det trenger ikke kreve så mye. Kroppskontakt og et smil. En delt opplevelse. Det finnes flere måter å skape gode øyeblikk. Det kan også være lurt å stille færre spørsmål enn vanlig.
Demens, 14.02.2023

Tabletter (legemidler eller medisiner) må ikke bli en erstatning for bemanning i demensomsorgen

Noen ganger deles det det ut antipsykotika til personer med demens når det er få ansatte på vakt på sykehjem, melder NRK. – Medikamenter mot atferdsmessige og psykiske symptomer, som apati, agitasjon og aggresjon, skal gis til personer med demens når miljøbehandling ikke fører fram. Helsepersonell skal ikke være nødt til å gi medisiner fordi de ikke har tid til å ta seg av pasientene sine, sier fagsjef demens Siren Eriksen i Aldring og helse i en kommentar. – Det er uforsvarlig, mener hun.
Demens, 27.01.2023

Psykolog forsvarte doktorgraden sin om demens

Psykolog Ingeborg Halse i Aldring og helse fikk tirsdag sin doktorgrad, på temaet kontrollorientering ved demens. Kontrollorientering handler om hvorvidt en har forventninger til om årsakene til hendelser skyldes krefter i deg selv, eller utenfor deg selv. Hun fant at verken alvorlighetsgraden av demens eller kognitiv funksjon var forbundet med kontrollorientering. Hun fant derimot en sammenheng mellom kontrollorientering og depressive symptomer hos personer med demens.
Aldring, 24.01.2023

Er eldreomsorgen underernært?

– Eldreomsorgen er underernært, mener Lill Sverresdatter Larsen i Norsk sykepleierforbund, Mina Gerhardsen i Nasjonalforeningen for folkehelsen og Anita Vatland i Pårørendealliansen. De har skrevet innlegg i Sykepleien: – Flere regjeringer har unnlatt å sørge for å møte det økende behovet våre innbyggere har for kommunale helsetjenester med bedre utbygde tjenester, økt kompetanse og strukturert samarbeid og oppfølging av pårørende. Resultatet er det vi ser på TV nå, mener de.
Demens, 18.01.2023

Spørretime om demens på NRK Ekko

Over 100.000 nordmenn er rammet av demens, og rundt dem er det mange pårørende. Hva lurer de på? Ingebrigt Steen Jensen, som selv har demens og forsker Geir Selbæk og pårørende og prosjektleder Celine Haaland-Johansen fra Aldring og helse, svarer på innsendte spørsmål fra publikum i Ekko. Hva er typiske tegn på begynnende demenssykdom? Hva er de vanligste typene demens? Hvordan skal vi forholde oss til personer med demens?