Aldring, 20.12.2023

Med på nytt samarbeid om aldringsfestival

Stiftelsen Siste kapittel går over i en ny form, og blir et ambisiøst samarbeidsprosjekt i en ny satsning fra Aldring og helse. Prosjektleder er Anna Helle-Valle, og det første store arrangementet er aldringsfestivalen Generasjon under Festspillene i Bergen. Festivalen lover debatter og samtaler, verksteder, oppdatert forskning, kunstopplevelser og en mesterklasse, spesielt for omsorgsarbeidere. Følg med - programmet slippes utover våren. Sett allerede nå av 31. mai!
Forskning, 07.12.2023

Aldring og helse vant pris på hele 1 million kroner

Aldring og helses forskningssjef Geir Selbæk tok onsdag imot Skadevernprisen fra UNI-stiftelsen. Denne prisen går til personer, organisasjoner eller institusjoner, som har gjort en fremragende innsats for å forebygge personskader eller tingskader i Norge. Aldring og helse fikk prisen for omfattende forskning på eldre og personer med demens, som bidrag til vern av mennesker, som ofte står i sårbare situasjoner.
Aldring, 30.11.2023

Nå skal eldre, psykisk helse og folkehelse ses i sammenheng

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol presenterte hele tre satsinger i ett da hun torsdag åpnet konferansen Tre meldinger – felles innsats. De mange tilhørerne ble bedre kjent med satsingene, og fikk innsikt i hvordan innsatsområdene på eldre, psykisk helse og folkehelse henger i hop. For å lykkes med målene og ambisjonene er nødvendig at mange sektorer jobber sammen: kommunesektoren, spesialisthelsetjenesten og sivilsamfunn. Men også at vi jobber på tvers av sektorer og nivåer i tjenestene.
Forskning, 28.11.2023

Ny forskning påpeker sosiale forskjeller i helsevesenet

Fersk forskning peker mot at omsorgen du får som eldre, blant annet påvirkes av hvor du bor, utdanningen din, og om du har pårørende som følger opp. En studie som fulgte 15 eldre i Oslo avslørte klare sosiale forskjeller i helsevesenet. I følge studien kan eldre med mindre ressurser slite med å få nødvendig omsorg. De risikerer å ikke få tjenester de har rett til. Forskerne mener at staten og kommunene må ta grep for å sikre rettferdige tjenester.
Aldring, 21.11.2023

Aldersforsker advarer mot krav til suksessfylt aldring

– Å ta ansvar for egen alderdom er et mantra i flere av stortingsmeldingene. For mange gamle går det helt fint å følge myndighetens oppfordringer. Men vi må ikke glemme dem som ikke har forutsetning for å eldes med suksess. Jeg blir oppgitt over at det er mulig å tro at sykdom og funksjonshemning er noe du kan kontrollere selv». Det handler faktisk ganske mye om flaks og gener, sa aldersforsker og professor ved UiT, Bodil Hansen Blix på konferansen Aldring i en ny tid.
Aldring, 13.11.2023

Ledig stilling som doktogradsstipendiat: Sykehjemsbeboeres erfaring av mening i livet

Stilling som doktorgradsstipendiat i 100 % i tre år er ledig for tiltredelse første halvdel 2024. Stillingen er tilknyttet Forskningssenter for Eksistensiell Helse (FEH) i samarbeid med Forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom (AFS) i Sykehuset Innlandet. Ph.D-prosjektet handler om eksistensiell helse blant eldre og har fokus på sykehjemsbeboeres erfaring av mening i livet, på prosjektet: «Meaning in life in residents in long term care nursing homes», Sykehuset Innlandet HF.
Aldring, 25.10.2023

Oppstartskonferanse: Felles innsats for tre Stortingsmeldinger fra Helse- og omsorgsdepartementet

På konferansen presenterer Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol de tre stortingsmeldingene Fellesskap og meistring – Bu trygt heime, Opptrappingsplan for psykisk helse og Folkehelsemeldinga . Bli kjent med innholdet i meldingene, og hvordan innsatsområdene i meldingene henger sammen. For å lykkes er det nødvendig at mange sektorer jobber sammen: kommunesektoren, spesialisthelsetjeneste og sivilsamfunn, men også på tvers av sektorer og nivåer i tjenestene. Konferansen strømmes. Velkommen!
Demens, 19.10.2023

Mange påmeldte til Polyfonkonferansen 2023: Nyttig helsearbeid i nye tider

Hva skjer med vår forståelse av helsearbeid og helsehjelp når demografiske og økonomiske endringer skaper nye utfordringer? Hvordan kan bruk av musikk og musikkterapi bidra i de endringsprosesser som kommer? Nær 100 har meldt seg på til nå. Årets program består av ulike plenumssesjoner, med vekt på barn og unges helse, rus og psykisk helse, samt eldrehelse. Det blir musikkinnslag, foredrag og samtaler. Aldring og helse har samarbeidsavtale med Polyfon kunnskapsklynge for musikkterapi. Vel møtt!
Aldring, 19.10.2023

Rolling Stones – hva i all verden kan forklare deres lange liv og gode helse, med skråblikk til det nye albumet?

Forskningssjef Geir Selbæk analyserer denne gang fenomenet Rolling Stones i sin faste opptreden hver 14. dag på Frokostradioen, NRK P1+. Mick Jagger fylte 80 år i sommer, Keith Richards fyller 80 om to måneder og Ron Wood har passert 76 år. Nå slipper de nytt album – og skal ut på turne. – De må vi snakke om, de begynte altså å spille før vi ble født, sier en engasjert Selbæk til programleder Tom Erik Sørensen.