Notiser - Nasjonalt senter for aldring og helse
Demens, 23.06.2022

Setter eldres seksuelle helse på dagsorden

Aldring og seksuell helse er et nytt satsingsområde for organisasjonen Sex og politikk. Det vedtok organisasjonen på sitt årsmøte 2. juni. I dokumentet Seksualiteten endrer seg gjennom hele livet løftes ulike temaer. – Aldring og helse er glade for at eldres seksuelle settes så tydelig på agendaen. Dette er et område hvor det fortsatt er behov for informasjon og kompetanse, både til eldre selv, og til ansatte i helse- og omsorg, sider daglig leder i Aldring og helse, Kari Midtbø Kristiansen.
Geriatri, 31.05.2022

Digital konferanse om utviklingshemning og kreft, 13.-15. Juni 2022

Hovedtemaet for konferansen er hvordan redusere ulikhet i forhold til kreft og screening av kreft hos mennesker med utviklingshemming. Arrangementet foregår fra Edinburgh, er digitalt, og er basert på britisk tid. Målet er å dele god praksis innen kreftomsorg hos mennesker med utviklingshemming.
Demens, 25.05.2022

Ledige studieplasser på Fagskolen Aldring og helse: Søk nå

Fra 25.mai klokka 09.00 kan du søke på ledige studieplasser i Fagskolen Aldring og helse gjennom samordna opptak. Vi har noen ledige studieplasser, og vi fyller opp plassene etter hvert som søknadene kommer inn. Fagskolen til Aldring og helse er for deg som helsefagarbeider, hjelpepleier, omsorgsarbeider eller aktivitør, og som ønsker en høyere yrkesfaglig utdanning. Fagskolen gir deg fordypning i fagretningene Demensomsorg og alderspsykiatri og Utviklingshemning, miljøarbeid og aldring.
Demens, 09.05.2022

Temakveld om Downs syndrom og demens på torsdag

I løpet av de siste tiårene har levealderen hos befolkningen økt, dette gjelder også for personer med Downs syndrom. Med en økt alder, øker også risikoen for demens. Norsk Nettverk for Down syndrom ønsker velkommen til temakveld om Downs syndrom og demens på Deichmann Bjørvika torsdag 12. mai klokka 18.00 til 20.00 – og via streaming på nettverkets Facebook-side. Det er Aldring og helses Ellen Melbye Langballe, Frode Kibsgaard og Ingrid Tøndel Medbøen som vil fortelle om en ny og viktig studie.
Demens, 24.03.2022

Ta master i helsefremmende tjenester for eldre

Masterstudiet på VID vitenskapelige høgskole er nylig revidert. Den tverrfaglige masteren Helsefremmende tjenester for eldre innbefatter nå to emner som Aldring og helse har utviklet sammen med VID: Eldre med demens og psykiske lidelser og Personsentrerte tilnærminger ved demens og psykiske lidelser. Kjernen i masteren er helsefremming, innovasjon og utvikling av tjenester til eldre, samt sammenhengende tjenester. Søknadsfrist er 20. april 2022.
Demens, 16.03.2022

Verdens deliriumdag

Deliriumdagen 16. mars markert over hele verden, også på St. Olavs hospital i Trondheim. Delirium, eller akutt forvirring, rammer i hovedsak eldre og pasienter med demens. Det finnes ingen effektiv behandling mot delirium, men i Norge jobbes det nå for å finne måter å forebygge på. St. Olav deltar i en ny studie der de er med på å teste ut to medikamenter, som skal kunne forebygge akutt forvirring etter hjertekirurgi hos personer over 70 år. De håper studien vil gi ny kunnskap til behandling.
Geriatri, 14.03.2022

– Vi kan forvente flere kreftpasienter med utviklingshemning på sykehusene våre i tiden fremover

– Stadig flere med utviklingshemning blir eldre. Økt alder regnes som en av de største risikofaktorene for å få kreft. Hvordan er dette for personer med utviklingshemning? Og hvordan kan vi følge opp best mulig når personer med utviklingshemning får kreft? Det skriver Stine Skorpen ved Aldring og helse og Heidi E. Nag ved Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser i Onkonytt. De viser til sider på nett med nye temaark og fagmateriell, som kan brukes overfor personer med utviklingshemning.
Opplæring, 10.03.2022

Søk Fagskolen Aldring og helses tilbud om utviklingshemning, miljøarbeid og aldring

Fagskoletilbudet for deg som vil ha mer kompetanse i arbeidet med voksne og eldre med utviklingshemning, for deg som ønsker å gi personsentrert omsorg og for arbeidsplasser som trenger ansatte med kompetanse i forebyggende og tillitsskapende arbeid.
Demens, 09.03.2022

E-læring om sex og gamle

Forskning viser at helsepersonell synes det er vanskelig å snakke om seksuell helse med sine pasienter, og da særlig eldre voksne. Men eldre er mer seksuelt aktive enn man tidligere har trodd, og har ifølge forskning ikke noe imot at helsepersonell tar opp dette temaet med dem. Helsedirektoratet tok initiativ til et samarbeidsprosjekt om seksuell eldrehelse, som blant annet har resultert i en ny e-læring og nettstedet Uke66.no, med både eldre og helsepersonell som målgruppe.