Notiser - Aldring og helse
Demens, 22.03.2021

Seksuell helse – trenger vi å snakke om det?

Mange tjenestemottakere og deres partnere ønsker å snakke om seksualitet, og ønsker at det er ansatte som tar det opp. Samtidig kvier helsepersonell seg for å bringe temaet på bane, de opplever at seksualitet er et vanskelig tema å snakke om. Få med deg kurs om seksualitet og seksuell helse for eldre, alvorlig syke, mennesker med utviklingshemming og funksjonsnedsettelser for helse– og sosialfaglig personell. Kurset avholdes som åtte tretimers webinarer i løpet av april og mai 2021.
Funksjons­evne, 11.02.2021

Tilbyr studentrabatt på temakonferanser

Vi tilbyr nå studentrabatt på temakonferansene om hhv. klinisk observasjonskompetanse overfor personer med utviklingshemning og skrøpelighet blant eldre. Studenter betaler 990 kroner – fullpris er 1490. På lenkene til påmeldingen under finner du også program og praktisk informasjon om de to konferansene.
Utviklings­hemning, 01.02.2021

Ta en tverrfaglig videreutdanning i Utviklingshemning og aldring

Denne utdanningen kan du ta ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) fra høsten 2021. Behovet for kompetanse knyttet til personer med utviklingshemning og aldring er økende for personell både i kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og i private institusjoner. Utdanningen foregår både med samlinger og digitalt. Den er utviklet i samarbeid med Aldring og helse, Stiftelsen Signo og Universitetet i Sørøst-Norge.
Demens, 21.01.2021

Vaksinering i gang for kritisk helsepersonell

Utvalgte helsepersonellgrupper, som er kritisk vanskelig å erstatte hvis de havner i isolasjon, får nå tilbud om koronavaksinasjon. – Folkehelseinstituttet har allerede anbefalt for regjeringen at helsepersonell prioriteres for koronavaksinasjon, men etter risikogruppene. Men vi har anbefalt at rekkefølgen kan justeres dersom det blir mer smitte. Dette gjør vi nå. Det er en betydelig fare de fire neste ukene for mange nye lokale utbrudd og regional økning, sa direktør Camilla Stoltenberg 30.12.
Demens, 18.01.2021

Demenshuskelista – de mest spilte låtene fra 1910–1982

Musikk kan minne oss om gode øyeblikk. Å lytte til favorittlåter fra yngre år er ikke bare hyggelig, det kan også stimulere våre kognitive ressurser. Ved hjelp av Demenshuskelista.no kan du nå få hjelp til å finne ut hvilke sanger som var mest populære i gamle dager. Legg inn dine besteforeldres fødselsår og finn populære låter fra det året de fylte 18. Listene er utviklet som et verktøy for pårørende og helsepersonell på oppdrag fra Helsedirektoratet, og dekker fødselsår fra 1910-82.