Notiser - Nasjonalt senter for aldring og helse
Aldring, 24.11.2022

Melhus kommune vant årets Leve hele livet-pris

Juryen la vekt på at kommunen har laget en langsiktig plan for at innbyggerne kan leve gode dager i alderdommen. Premien er på 100 000 kroner, som skal brukes i reformarbeidet. Albert Verhagen, kommunalsjef for helse og velferd, og Siri Busklein, avdelingsleder i hjemmetjenesten, mottok prisen på vegne av kommunen. Det skjedde ifm. den store Leve hele livet-konferansen nylig, der 3000 var påmeldt.
Demens, 10.10.2022

Eldre som bor hjemme har dårlig tannhelse

Mange eldre har problemer med å ta vare på egne tenner. Samtidig blir vi flere eldre. Heldigvis fant forskere at det er få som mangler tenner fullstendig, bare 2 prosent. Men til gjengjeld, så er munntørrhet svært vanlig. Det kan komme av bivirkninger av medisinbruk, som eldre typisk går på. Ubehandlet tannråte er også vanlig. Det samme er plakk, noe som tyder på at dårlig munnhygiene er utbredt. Stort behov for tannbehandling og for bedre daglige tannhygienetiltak for eldre, sier forskerne.
Aldring, 06.07.2022

Helsedirektoratet skal utvikle pårørandeavtalar

Pårørendavtalar mellom pårørande og helse- og omsorgstenesta vil vere eit tilbod som skal gjere det enklare å vere pårørande. I den nasjonale pårørandeundersøkinga for 2021 kom det fram at pårørande ønsker betre informasjon, meir medverknad, å bli betre tatt vare på og ha meir føreseielege tenester. Verktøyet skal legge til rette for gode rutinar for samarbeidet mellom pårørande og helse- og omsorgstenesta. Helsedirektoratets frist for oppdraget er 1. juli 2023.
Aldring, 23.06.2022

Setter eldres seksuelle helse på dagsorden

Aldring og seksuell helse er et nytt satsingsområde for organisasjonen Sex og politikk. Det vedtok organisasjonen på sitt årsmøte 2. juni. I dokumentet Seksualiteten endrer seg gjennom hele livet løftes ulike temaer. – Aldring og helse er glade for at eldres seksuelle settes så tydelig på agendaen. Dette er et område hvor det fortsatt er behov for informasjon og kompetanse, både til eldre selv, og til ansatte i helse- og omsorg, sider daglig leder i Aldring og helse, Kari Midtbø Kristiansen.
Utviklings­hemning, 31.05.2022

Digital konferanse om utviklingshemning og kreft, 13.-15. Juni 2022

Hovedtemaet for konferansen er hvordan redusere ulikhet i forhold til kreft og screening av kreft hos mennesker med utviklingshemming. Arrangementet foregår fra Edinburgh, er digitalt, og er basert på britisk tid. Målet er å dele god praksis innen kreftomsorg hos mennesker med utviklingshemming.
Fagskolen, 25.05.2022

Ledige studieplasser på Fagskolen Aldring og helse: Søk nå

Fra 25.mai klokka 09.00 kan du søke på ledige studieplasser i Fagskolen Aldring og helse gjennom samordna opptak. Vi har noen ledige studieplasser, og vi fyller opp plassene etter hvert som søknadene kommer inn. Fagskolen til Aldring og helse er for deg som helsefagarbeider, hjelpepleier, omsorgsarbeider eller aktivitør, og som ønsker en høyere yrkesfaglig utdanning. Fagskolen gir deg fordypning i fagretningene Demensomsorg og alderspsykiatri og Utviklingshemning, miljøarbeid og aldring.
Aldring, 09.05.2022

Temakveld om Downs syndrom og demens på torsdag

I løpet av de siste tiårene har levealderen hos befolkningen økt, dette gjelder også for personer med Downs syndrom. Med en økt alder, øker også risikoen for demens. Norsk Nettverk for Down syndrom ønsker velkommen til temakveld om Downs syndrom og demens på Deichmann Bjørvika torsdag 12. mai klokka 18.00 til 20.00 – og via streaming på nettverkets Facebook-side. Det er Aldring og helses Ellen Melbye Langballe, Frode Kibsgaard og Ingrid Tøndel Medbøen som vil fortelle om en ny og viktig studie.