Notiser - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
Utviklings­hemning, 11.06.2021

Erfaringer med et smitteutbrudd av covid-19 blant eldre med utviklingshemning

Høsten 2020 opplevde tjenestemottagere og ansatte ved et bofellesskap i Kristiansand et omfattende covid-19 smitteutbrudd. Historien er fortalt av avdelingsleder Elin Lode, og beskriver hvordan de håndterte utbruddet og ivaretok tjenestemottagere og ansatte. Samtidig økte de sin samlede fagkompetanse på rekordtid.
Demens, 07.06.2021

Sterk og stødig: Eldre trener fremdeles på Teams

– Vi tenker at de digitale gruppene kan være et supplement når samfunnet åpner opp igjen, forteller Maren Løland Johansen, fysioterapeut i Drammen kommune. – Noen av deltakerne savner det fysiske samværet. Andre synes at digitalt er praktisk, eller de ønsker å kunne bytte på. Det kan også være at vi med et digitalt tilbud kan nå dem som ikke ville gått på en vanlig gruppe. Johansen er med på to treningsfilmer, som ble laget ved starten av koronaen. De finner du på våre sider om fysisk aktivitet.
Utviklings­hemning, 02.06.2021

Personer med utviklingshemming med flere helseplager

Utfordringer med å sette ord på symptomer, ordne legetime selv og å følge legens anvisninger betyr at det er behov for et større fokus på helsetilstanden til personer med utviklingshemming. Det skriver Veerle Garrels ved OsloMet. Hun mener flere dødsfall blant personer med utviklingshemming kan forhindres.
Utviklings­hemning, 21.05.2021

Systematisk ernæringsarbeid hjelper personer med utviklingshemning som har økt risiko for helseplager

Manglende ernæringskompetanse for personer med utviklingshemming har vært en utfordring i lengre tid, og Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser bidrar med kompetanseheving. Arbeider du med helse- og omsorgstjenester til voksne og eldre personer med utviklingshemning, så kan du få mye kunnskap om mat og ernæring på deres nettside.
Utviklings­hemning, 30.04.2021

Webinar om pårørendeskoler til pårørende til voksne og eldre med utviklingshemning

Et gratis webinar 9. juni vil gi tips og råd til hvordan du som er tjenesteyter kan etablere og drive pårørendeskoler for pårørende til voksen og eldre med utviklingshemning. Du vil blant annet få informasjon om tilskuddsordningen, pårørendeskolemodellen, betydningen av pårørendeskole for denne pårørendegruppen, og erfaringer fra tidligere tilbud. Pårørendeskolene er en møteplass som gir pårørende til personer med utviklingshemning støtte til å mestre praktiske og følelsesmessige utfordringer.