Notiser - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
Demens, 30.06.2021

Ny dokumentar om skeiv aldring

Under Oslo Pride var det premiere på en ny dokumentarfilm. Her blir du kjent med hovedpersonene Britt og Solvår, Axel og Svein og Birna og Rut. Du får vite mer om deres liv og oppvekst, og hvorfor det ikke alltid er like lett å bli eldre som skeiv i Norge i dag. Filmen om skeiv aldring er produsert av Zacapa Film på oppdrag av FRI Oslo og Viken, Skeiv kunnskap, og Kirkens Bymisjon, med støtte fra Stiftelsen Dam.
Demens, 18.06.2021

Nytt standardiserings-prosjekt for faglig oppdatering

I april ble Norsk Standard for systematisk og kunnskapsbasert faglig oppdatering av autoriserte sykepleiere i kommunehelse-tjenesten presentert av sykepleier og professor Siren Eriksen. Nå starter arbeidet med en slik standard for helsefagarbeidere, og Standard Norge skal sette sammen en komité.
Utviklings­hemning, 11.06.2021

Erfaringer med et smitteutbrudd av covid-19 blant eldre med utviklingshemning

Høsten 2020 opplevde tjenestemottagere og ansatte ved et bofellesskap i Kristiansand et omfattende covid-19 smitteutbrudd. Historien er fortalt av avdelingsleder Elin Lode, og beskriver hvordan de håndterte utbruddet og ivaretok tjenestemottagere og ansatte. Samtidig økte de sin samlede fagkompetanse på rekordtid.
Demens, 07.06.2021

Sterk og stødig: Eldre trener fremdeles på Teams

– Vi tenker at de digitale gruppene kan være et supplement når samfunnet åpner opp igjen, forteller Maren Løland Johansen, fysioterapeut i Drammen kommune. – Noen av deltakerne savner det fysiske samværet. Andre synes at digitalt er praktisk, eller de ønsker å kunne bytte på. Det kan også være at vi med et digitalt tilbud kan nå dem som ikke ville gått på en vanlig gruppe. Johansen er med på to treningsfilmer, som ble laget ved starten av koronaen. De finner du på våre sider om fysisk aktivitet.
Utviklings­hemning, 02.06.2021

Personer med utviklingshemming med flere helseplager

Utfordringer med å sette ord på symptomer, ordne legetime selv og å følge legens anvisninger betyr at det er behov for et større fokus på helsetilstanden til personer med utviklingshemming. Det skriver Veerle Garrels ved OsloMet. Hun mener flere dødsfall blant personer med utviklingshemming kan forhindres.