Aldring, 22.05.2024

Oppfordrer til samlæring for pårørende og ansatte om utviklingshemning og aldring

I Nittedal kommune nylig fikk pårørende og ansatte i et bofellesskap for personer med utviklingshemning sammen undervisning om utviklingshemning og aldring. – Flere kommuner burde gjøre det samme. Det kan bidra til en felles forståelse, mener spesialrådgiver Lene Kristiansen i Aldring og helse. Lederen for bofellesskapet inviterte til en faglig ettermiddag om utviklingshemming og aldring. Kristiansen holdt foredrag om aldersrelaterte sykdommer, funksjonsnedsettelse, kartlegging og samarbeid.
Fysisk helse, 14.11.2023

Verdens diabetesdag: Varsler reviderte fagprosedyrer for eldre med diabetes i sykehjem og i hjemmetjenesten rundt jul

– Nå kommer det en fagprosedyre som skal bidra til å heve kvaliteten på oppfølgingen og behandlingen av eldre med diabetes i kommunene. Her inkluderes bl.a. demens, utviklingshemning og palliativ omsorg, sier professor Anne Haugstvedt. Hun har vært med i en arbeidsgruppe, som har bidratt faglig. Aldring og helse gjør revideringen, på oppdrag fra Helsedirektoratet, i tett samarbeid med Diabetesforbundet.
Utviklings­hemning, 16.10.2023

Se webinar om forebygging av demens hos personer med utviklingshemning i opptak

Tirsdag 10.oktober 2023 arrangerte Nordens velferdssenter et webinar om forebygging av demens ved utviklingshemming. Er det mulig å forebygge demens? Målet med webinaret var å undersøke hva forskning sier, og å presentere nordiske eksempler på hvordan det jobbes med forebygging av demens hos personer med utviklingshemming. Opptaket er tilgjengelig i 14 dager.
Utviklings­hemning, 04.10.2023

Kommuner satser på kompetanseheving om voksne og eldre personer med utviklingshemning

Aldring og helse har nylig avholdt et tredagers basiskurs på Storefjell, som samlet hele 49 tjenesteytere fra hele landet. – Det er lenge siden vi har hatt så mange kursdeltagere som vi hadde denne gang. Det er så flott å se at kommunene mobiliserer for å løfte de ansattes kompetanse på voksne og eldre med utviklingshemning, sier kursleder Lene Kristiansen. Hun sier det er viktig at medarbeidere møtes på tvers av kommuner, og at de får et stort læringsutbytte av erfaringsutvekslingen som skjer.
Utviklings­hemning, 02.06.2023

Mange ville ha ABC-opplæring om utviklingshemning

ABC-opplæringen i Aldring og helse ble spurt om å komme, for å ha oppstartsseminar i Mitt livs ABC i Leknes kommune, i slutten av mai. Hele 18 deltakere var påmeldt. En uke før seminaret kom det også en forespørsel fra Nordland og Vefsn kommune om å ta en kursdag for dem, da det var så mange ansatte som ønsket å starte. Så det endte med oppstartsseminar med i underkant av 40 deltakere til sammen, 23. og 24. mai.
Utviklings­hemning, 25.05.2023

Nytt hefte om Positiv atferdsstøtte (PAS) planlagt ferdig til januar 2024

Vernepleierpodden intervjuet nylig May Glad Lien fra Aldring og helse, og Ulf Berge fra VID Vitenskapelige høgskole, om utviklingen av et nytt hefte om positiv atferdsstøtte. Målet er å forklare hva positiv atferdsstøtte er, hvilke verdier som ligger til grunn, hva som kjennetegner gode livsmiljø, og relevante lover for tjenesteyting. Heftet er planlagt etter samme mal som ABC-heftene til Aldring og helse, og er beregnet til alle som jobber innen helse- og omsorgstjenesten i kommunen.
Utviklings­hemning, 12.05.2023

Nettsted om demens for personer med utviklingshemning skifter navn

Nettstedet Hva er demens?, for personer med utviklingshemning i Norge og resten av Norden, skifter navn til Lettlest om demens. Nettstedet er utvidet med et hefte og en tematavle, som kan være et godt hjelpemiddel til å snakke om demens. Lettlest om demens er tilgjengelig på lule-, nord- og sørsamisk, alle nordiske språk og engelsk. Det er utviklet og finansiert av Nasjonalt senter for aldring og helse og Nordens velferdssenter, og støttet av Sametinget.
Utviklings­hemning, 14.04.2023

Ny e-læring: Verdier, personsentrert omsorg og funksjonelle analyser i tjenester til personer med utviklingshemming

Kurset er en grunnleggende innføring i betydningen av å legge til rette for tjenester basert på tjenestemottakerens egne verdier og ivareta personens psykologiske behov. Videre gir det en grunnleggende innføring i funksjonelle analyser og hvordan de kan brukes for å undersøke miljømessige årsaker til adferd. Målgruppa er helse- og omsorgspersonell, som gir tjenester til personer med utviklingshemming. Kurset kan også passe for ansatte i barnehage og skole. Kurset er gratis.
Demens, 23.03.2023

Lurer du på hvordan du kan representere andre på Helsenorge?

Du kan holde oversikt over helseopplysningene til personer med manglende samtykkekompetanse, som personer med demens eller personer med utviklingshemning, på Helsenorge. Da må du skaffe deg fullmakt. Fullmakten gjelder for maksimalt 5 år av gangen.