Nasjonal bibliotekdag 1. september

Biblioteket ved Aldring og helse markerer Nasjonal bibliotekdag. Tema for Nasjonal bibliotekdag 2022 er bibliotekene og frivilligheten.

Alle kan låne fra biblioteksamlingen, og vi veileder om litteratur og kunnskap innen våre fagområder.

Logo
Nasjonal bibliotekdag –
Norsk Bibliotekforening

Aldring og helse samarbeider gjerne med frivillige organisasjoner, for eksempel i arbeidet med bruker- og pårørendetilbudene.

Podkasten Tid til å være ung er produsert av Aldring og helse, i samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen, på oppdrag fra Helsedirektoratet som en del av pårørendetiltakene i regjeringens Demensplan.

Røde Kors har publisert rapporten «Sosial puls 2022 – En rapport om de største humanitære behovene i Norge». Der kommer det fram at eldre med demens er blant de ti mest sårbare gruppene i Norge. Daglig leder i Nasjonalt senter for Aldring og helse, Kari Midtbø Kristiansen, er glad for at Røde Kors gjennom denne rapporten trekker fram utfordringer i demensomsorgen. Hun utdyper det på vår nettside.

Aldring og helse har tidligere skrevet om frivillighet i form av en besøksvenn på nettsiden. Det var i forbindelse med rapporten «Noen som ser meg. De aller eldstes erfaringer med å ha en besøksvenn fra Røde kors».

Norsk Bibliotekforening velger tema for hvert år. 2022 er frivillighetens år, som blir arrangert av Frivillighet Norge. Frivilligheten er viktig for bibliotekene.