Frivillige på besøk betyr mye for de eldste av oss

Besøksvenner tar med seg verden utenfra inn i hjemmene til de eldste. De har stor betydning for den enkelte eldre – vennskap dannes og opplevelser av ensomhet og sosial isolasjon lindres, viser en nylig rapport fra Røde kors om frivilliges besøk til hjemmeboende eldre over 80 år.

– Det er gjort lite forskning om dem som mottar frivillig tjenester, og særlig på de aller eldstes erfaringer. Det har vi forsøkt å gjøre noe med, sier forsker Kariann Krohne fra Aldring og helse, som har skrevet rapporten for Røde kors sammen med kollega Magnhild Nicolaisen. 

Relasjonen som oppstår mellom en besøksvenn og en besøksvert, oppleves som jevn og gjensidig – de betyr noe for hverandre.

– Rapporten viser hvor stor verdi de faste besøkene fra besøksvennen har. Ensomhet blant eldre er en stor utfordring, og i noen tilfeller er løsningen så enkel. Dette er tankevekkende – særlig i disse dager hvor mange eldre sitter isolert hjemme på grunn av korona samtidig som jula nærmer seg med stormskritt, sier Krohne.

Klikk deg inn på rapporten her