Langsomt blir dagtilbudene til - Aldring og helse

Langsomt blir dagtilbudene til

Når Demensplan 2020 er gjennomført skal kommunene ha en lovfestet plikt til å tilby et tilrettelagt dagaktivitetstilbud for personer med demens. Kommunene har siden 2012 kunnet søke tilskudd til etablering og drift av slike tilbud. Men på dette området skynder de seg svært langsomt.