Demensomsorg 2 - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
Alle kurs

Demensomsorgens ABC – påbyggningsperm

Demensomsorg 2

De tolv heftene i Demensomsorg 2 er tematisk inndelt og bygger på oppdatert lovverk, prinsippene for personsentret omsorg og miljøbehandling. Hvert hefte legger opp til en fordypning i relevante tema.

Gå til kurset
Læringsform

Fagsamlinger, selvstudier og gruppesamlinger

Fagområder

Demens

Kompetanse

Kompetansebevis

Pris