Aldring og omsorg - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
Alle kurs

Eldreomsorgens ABC – grunnperm

Aldring og omsorg

Dette er grunnpermen i Eldreomsorgens ABC. Innholdet i temaheftene bidrar til at personalet i helse- og omsorgstjenestene oppdaterer, og videreutvikler sin kompetanse i tråd med nye utfordringer i kommunale tjenestetilbud.

Gå til kurset

Aktiv omsorg, medbestemmelse, respekt og verdighet er sentrale begreper. Opplæringen tar høyde for at pasientene skrives tidligere ut fra sykehus og at pårørende og frivillige er viktige aktører i omsorgen.

Læringsform

Fagsamlinger, selvstudier og gruppesamlinger

Fagområder

Geriatri

Kompetanse

Kompetansebevis

Pris