En utfordring for flere - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

En utfordring for flere

I Oslo har man lenge ønsket å gi bedre akutthjelp til personer med demens og alvorlige nevropsykiatriske symptomer. – Foreløpig har vi dessverre ikke funnet en god nok løsning, sier etatsoverlege Siri Seterelv i sykehjemsetaten, Oslo kommune.