Akutt tilbud til eldre med psykiske lidelser

Akutt tilbud til eldre med psykiske lidelser

Erfaringer etter fem års samarbeid mellom Psykiatrisk akuttmottak og Olaviken sykehus.
07.08.2018