Der dagene er gode - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Der dagene er gode

Livet er ikke alltid enkelt for yngre personer med demens og deres nære. Et allsidig og vel fungerende tilbud på dagtid dekker mange behov. Rundt det trivelige frokostbordet på Lynghaug aktivitetssenter løses ikke bare verdensproblemer. Her deles også hverdagens gleder, sorg og savn.