Demensplanrapport tilgjengelig i kortversjon - Aldring og helse

Demensplanrapport tilgjengelig i kortversjon

Nå kan du bestille eller laste ned kortversjonen av rapporten «Å favne bredt og treffe rett» som ser på resultatene av satsningene som er gjennomført fra 2007 til 2015.