Demensdagene+: Se Geir Selbæks presentasjon av demensforekomst i Norge

Se hele presentasjonen av den unike forekomststudien som gir oss antall personer med demens i Norge – nå og i fremtiden, slik den ble presentert på Demensdagene. Her finner du også omtale av demenskartet som viser tallene ikke bare på nasjonalt, men også på fylkes- og kommunenivå.

Last ned rapporten om forekomst her

Se demenskartet over Norge

Fortalte om boka Demensbrems og reduksjon av risikofaktorer for demens

– Det er mange ting vi kan gjøre noe med, som gir grunn til optimisme, sier forfatter og forsker Andreas Engvig. Han er lege og jobber på Oslo universitetssykehus. Han var en av innlederne på Demensdagene.

Hvordan få så godt dagaktivitetstilbud for personer med demens som mulig

På Bjønnesåsen bo- og behandlingssenter i Færder kommune har de lagt dagaktivitetstilbudet inn i en forløpsmodell for demens. Det har sine fordeler, sier avdelingsleder Kristine Eilerås. Hun forteller om deres erfaringer på Demensdagene.

Opptatt av dagaktiviteter i demensforløpet: avdelingsleder Kristine Eilerås.

Vant Leon Jarners forskningspris

Karin Persson har vært engasjert i å forbedre bildediagnostikken av kognitiv svikt og demens med fokus på at det skal være sikkert, gyldig og nyttig i den kliniske hverdagen. Hun er lege og postdoc. ansatt ved Oslo universitetssykehus og Aldring og helse. Vi gratulerer!

Fikk praksispris for covid-19

På Fyllingsdalen sykehjem har de gjort seg erfaringer, og har gjort interessante tillempninger for pasienter med demens med covid-19. For det fikk de Linda Buttners ekstra covid-19 praksispris.

Les mer her om praksisprisen her

Demensomsorg og covid-19

To av dem som diskuterte demensomsorg på Demensdagene, både i lys av covid-19 og veien videre, forteller her om hvilke utfordringer som finnes og hvilke løsninger vi kan se for oss. Daglig leder i Aldring og helse, Kari Midtbø Kristiansen ledet debatten og forbundsleder i Norges sykepleieforbund, Lill Sverresdatter Larsen så det fra sykepleiernes ståsted.

Vær velkommen til Demensdagene 2020

Daglig leder Kari Midtbø Kristiansen i Aldring og helse forteller at det settes fokus på flere ting under Demensdagene 2020. Det handler ikke bare om covid-19 og situasjonen for personer med demens, men også om lansering av Demensplan 2025 og tall for forekomst av demens i Norge. Her blir det statsrådsbesøk av helseminister Bent Høie og landbruksminister Olaug Bollestad.

Mann i hvit skjorte. Foto.
Helse- og omsorgsminister Bent Høie lanserer Demensplan 2025. Foto: Trine Rasmussen

– På årets Demensdager 1.-2. desember oppsummerer vi hva som er fullført i rammene av demensplan 2020, og kroner det hele med lanseringen av en ny Demensplan 2025. At både helseminister Bent Høie og landbruksminister Olaug Bollestad lanserer planen understreker hva dette betyr for planlegging av tjenester for personer med demens og deres pårørende, sier Aldring og helses forskningssjef Geir Selbæk.

– Og endelig kan vi presentere gyldige forekomsttall for demens i Norge. Vi presentere også et verktøy som gjør det mulig å planlegge helse- og omsorgstjenester til personer med demens både nasjonalt og i kommune-Norge, sier han.

Pandemien – et sentralt tema

COVID-19-pandemien vies naturlig nok mye oppmerksomhet. 

– Personer med demens og deres pårørende opplever for tida tiltak vi ikke har noen erfaring med, og begrensninger vi ikke vet konsekvensen av. På den ene siden dreier det seg om å beskytte en gruppe som er særlig sårbar for COVID-19-infeksjonen. På den andre om å hindre de negative konsekvensene av smittevernstiltak, som den samme gruppen også er særlig sårbar for, sier Selbæk.

Helse- og omsorgspersonell fra hele Norge har siden 1997 møttes i Oslo, for å delta på de årvisse Demensdagene. Behovet for faglig fellesskap, fornying og inspirasjon synes i år større enn noen gang før. 

Demensdagene er kjent for sin tverrfaglige profil. Årets arrangement er ikke noe unntak. 

Mat- og landbruksminister Olaug Bollestad er opptatt av Demensplan 2025. Foto: Torbjørn Tandberg.

Programmet tilbyr som alltid faglig påfyll, inspirasjon og fordypning på tvers av profesjoner og bakgrunn. 

– Vi vet at fagfolk, planleggere og andre med interesse for feltet har sterke ønsker om, og behov for, ny, oppdatert kunnskap. Allerede har vi hatt suksess med den digitale Hukommelsesteam-konferansen, som samlet 360 deltakere. Det er derfor med store forventninger vi nå inviterer til vårt hittil største digitale arrangement, fastslår Kari Midtbø Kristiansen, daglig leder i Nasjonalt senter for aldring og helse. 

Kunnskap etableres fra dag til dag, og det er vanskelig å navigere blant prangende oppslag og skråsikre meninger. 

– Vi har derfor samlet noen av de mest oppdaterte og profilerte aktørene på feltet, og føler oss sikre på at deltakerne vil forlate konferansen med mer kunnskap om avveininger som må gjøres hver eneste dag, sier Midtbø Kristiansen. 

Trygge omgivelser

Helse- og omsorgspersonell må under den pågående pandemien ta særlige hensyn til smittevern. 

– Det har derfor vært svært viktig for oss å kunne tilby påmeldte deltakere å følge årets direktesendte konferanse fra koronatrygge omgivelser, fortsetter Kari Midtbø Kristiansen. 

Deltakerne får med seg det innholdsrike programmet hjemmefra eller på arbeidsplassen. Ved å logge seg inn med tilsendt brukernavn og passord kan de følge sendingen via pc, nettbrett eller mobiltelefon og slik oppleve konferansen alene eller i et fellesskap med andre. Foredragene blir tilgjengelig for deltakerne i en hel måned etterpå. 

– Det blir også denne gang muligheter for interaktivitet og kommunikasjon med andre i sanntid, både med fagpersoner og andre deltakere. Spørsmål og kommentarer formidles via en chat-funksjon, opplyser Midtbø Kristiansen.

– Et digitalt treff kan aldri erstatte det fysiske møtet, men unntakstilstanden har allerede gitt oss mange nye erfaringer vi vil dra nytte av under dette, vårt hittil største digitale arrangement.