Program demensdagene

Her finnes foreløpig program til Demensdagene 2020, mer detaljer kommer i løpet av høsten.

Program dag 1

Programleder: Heine Strand

09.00-10.40     Smittevern er ikke for amatører – Runar Bakken

Diskusjon: demensomsorg post Covid-19

Med blant annet Torgeir Bruun Wyller, Anne Kari Tolo Heggestad, Lill Sverresdatter, Steinar Barstad, Anita Vatland og Kari Midtbø Kristiansen

10.40-10.50     Pause

10.50-12.00    Parallelle sesjoner

Parallellsesjon 1. Behandlingsavklaring: når skal man utrede og aktivt behandle, og når skal man ikke, når personen har langtkommen demens?

Med blant annet Tora Stensvold, Helene Eikel, Reidun Førde, Siren Eriksen og Torgeir Bruun Wyller

Parallellsesjon 2. Besøksforbud og sosial isolering under pandemien

Med Bettina Husebø, Sarhad Soleimani, Olga Tvedt, Hilde Kristoffersen, Janne Røsvik og Marit Mjørud

12.30-13.45     Huskeprisen – prisutdeling

Behov hos personer med demens – hvem skal vi spørre? Tre perspektiver – personen med demens, pårørende og tjenesteytere

Med Kari-Ann Baarlid, Elisabeth Wiken Telenius og Anne Marie Mork Rokstad

13.45-15.00    Parallelle sesjoner

Parallellsesjon 1. Hvordan kan vi sikre personer med demens innflytelse i eget liv gjennom brukermedvirkning?

Med blant annet Camilla Svela og Anne Marie Mork Rokstad

Parallellsesjon 2. Personer med demens sin opplevelse av kropp, tid, rom og relasjon – oppsummering av fire kvalitative litteraturoppsummeringer

Med blant annet Ellen Karine Grov, Siren Eriksen, Elisabeth Wiken Telenius og Anne Marie Mork Rokstad

15.00-15.10     Pause

15.10-16.00    Demens – Status og siste nytt

Med blant annet Geir Selbæk

Program dag 2

Programleder: Heine Strand

08.30-11.00    Lansering av Demensplan 2025 – Bent Høie

Hva vet vi om forekomsten av demens i Norge nå? – Geir Selbæk

Oppsummering av Demensplan 2020 – Berit Grønnestad med flere

Presentasjon av digital Veiviser demens – Berit Grønnestad, Per-Christian Wandaas, Mona Michelet med flere

11.00-11.30     Parallelle sesjoner

Parallellsesjon 1. Selvstendig med støtte  

Med Turid Bøe, Aud S. Rogne, Thea Bredholt og Mona Michelet

Parallellsesjon 2. God oppfølging – også somatisk

Med Rebecca Setsaas, Bjørn Lichtwarck og Sverre Bergh

11.30-12.00    Parallelle sesjoner

Parallellsesjon 1. Hjemme med tjenester

Med Kari-Anne Hoel , Sverre Bergh og Øyvind Kirkevold

Parallellsesjon 2. God oppfølging – også i sykehjem

Med blant annet Min Stacpoole, Tora Stensvold, Janne Røsvik og Marit Mjørud

12.00-12.30    Pause

12.30-13.00    Leon Jarner – prisutdeling

13.00-14.30    Parallelle sesjoner

Parallellsesjon 1. Basal og utvidet utredning

Med Peter Bekkhus-Wetterberg, Knut Engedal, Rebecca Setsaas, Thale Kinne Rønqvist og Jørgen Wagle,

Parallellsesjon 2. Visjoner for dagaktivitetstilbud – aktivitet og rehabilitering i et forløpsperspektiv

Med blant annet Elin Strandli, Tanja Ibsen og Liv Taranrød

14.30-14.40     Pause

14.40-16.00     Nasjonalforeningen for folkehelsen – Mina Gerhardsen

Alzheimer Europe – Jean Georges

Avslutning med Mina Gerhardsen, Kari Midtbø Kristiansen, Geir Selbæk og Heine Strand