Vi ser at du bruker nettleseren Internet Explorer

Dette nettstedet er ikke tilpasset denne eldre nettleseren, som ikke har støtte for nyere funksjonalitet. Din opplevelse av aldringoghelse.no vil derfor bli forringet.

Vi anbefaler at du benytter en annen, moderne og oppdatert nettleser som for eksempel Google Crome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge.

Har du ikke mulighet til å bruke en annen nettleser kan du gå videre til våre mest besøkte sider ved hjelp av lenkene under:

Jeg forstår at min opplevelse av aldringoghelse.no ikke vil være optimal, men vil likevel fortsette å bruke Internet Explorer.

eldre minoriteter.jpeg

Minoriteter – Eldre innvandrere og demens

Her finner du nyttig informasjon om demens og eldre innvandrere enten du er helse- og omsorgspersonell, pårørende eller bare interessert.

Hvem er de eldre innvandrerne?

Med eldre innvandrere mener man vanligvis personer over 65 år som er født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre, og som har migrert til Norge. Det finnes fortsatt få i akkurat denne aldersgruppen som er født i Norge av to utenlandsfødte foreldre og har utenlandsfødte besteforeldre.

På nettsiden til Statistisk sentralbyrå kan du lese mer om hvor de eldre innvandrere i Norge kommer fra.

Det er mange grunner til at mennesker velger å innvandre til Norge. Noen kommer som arbeidsmigranter, andre som flyktninger eller asylsøkere og andre på grunn av ekteskap eller familiegjenforening.

Andelen eldre innvandrere i befolkningen øker og Norge blir stadig et mer flerkulturelt samfunn. Mange eldre innvandrere møter allikevel store utfordringer når de blir syke. Dette på grunn av språkproblemer, kulturforskjeller og mangelfull kunnskap om hvordan det norske helsesystemet fungerer. Disse barrierene kan hindre dem i å få det helsetilbudet de har behov for, og krav på. For den enkelte kan dette medføre økt risiko for helseproblemer og redusert livskvalitet.

Demens og eldre innvandrere

Demens er en fellesbetegnelse på en rekke uhelbredelige sykdommer eller skader i hjernen. Demens fører til at hjerneceller dør. Dette forårsaker skader i hjernen. Resultatet er først og fremst svekket kognisjon, altså at personen ikke tenker, husker eller mestrer språk og dagliglivets oppgaver som før. Demens er en tiltakende og ofte langvarig tilstand som vil påvirke livet til de som er syke og deres pårørende i mange år. Gradvis vil personen bli svært pleietrengende.

Du kan lese mer om demenssykdommer her.

Mange av de menneskene som migrerte til Norge i perioden mellom 1960 og 1990 er nå blitt gamle – og med alderen øker risikoen for demenssykdommer.

Per i dag vet vi lite om forekomsten av demens blant innvandrere i Norge, men vi vet at tallet er økende. Samtidig vet vi også at eldre innvandrere i Norge, og i resten av Europa, ikke benytter seg av helse- og omsorgstjenester som dagaktivitetstilbud, hjemmebaserte tjenester, omsorgsboliger og sykehjem like mye som de eldre fra majoritetsbefolkningen. I en rapport fra Alzheimer Europe nevnes en rekke mulige årsaker til dette:

  • manglende tillit til det offentlige helse- og omsorgstilbudet
  • tilbudene er ikke kulturelt tilrettelagt
  • mangelfull språkkunnskap og helsekompetanse hos personen med demens eller de pårørende
  • demensdiagnosen oppleves stigmatiserende og holdes skjult
  • familien ønsker selv å ta vare på den gamle

Takk for hjelpen!
Noe gikk galt. Prøv igjen litt senere.
Sender…

Fant du det du lette etter?

0/500 tegn