Minoriteter – eldre innvandrere og demens

Her finner du nyttig informasjon om demens og eldre med minoritetsbakgrunn. Informasjonen retter seg både mot eldre selv, helse- og omsorgspersonell, pårørende og andre interesserte.

Informasjon om demens på flere språk

Her finner du informasjon og e-læringskurs om demens på flere forskjellige språk. Informasjonen er tilrettelagt for personer med demens og deres pårørende
Les mer om demensinformasjon på flere språk

Informasjon til deg som arbeider med eldre innvandrere

På denne siden har vi samlet informasjon og praktisk veiledning rettet mot helse- og omsorgspersonell som arbeider med personer med demens som har en annen kulturell og språklig bakgrunn enn den skandinaviske.
Informasjon og veiledning for deg som arbeider med innvandrere med demens
Bruk av tolketjeneste er viktig. Ill.foto: Martin Lundsvoll

Utredning av demens hos personer med minoritetsbakgrunn

Språkferdigheter, kulturelle forhold og utdanningsnivå er faktorer man må ta hensyn til ved utredning av demenssykdom.
Les mer om utredning av demens hos personer med innvandrerbakgrunn.

Pårørende til innvandrere med demens

Pårørendes behov for hjelp og praktisk støtte øker i takt med utviklingen av demenssykdommen. 
Les mer om aktuelle hjelpetilbud for pårørende med innvandrerbakgrunn
Bruk av tolk er viktig. Ill.foto: Martin Lundsvoll

Bruk av tolk

God kommunikasjon forutsetter at alle parter forstår hverandre. Alle har derfor rett til å få informasjon om egen helse og behandling på et språk de forstår. Behovet for tolk skal kartlegges og kvalifisert tolk skal bestilles av helse- og omsorgspersonell.
Les mer om tolking, når tolk skal brukes, den enkeltes rettigheter ved bruk av tolk og hvordan tolk bestilles.

Eldre innvandrere – hvem er de?

Med eldre innvandrere mener vi i Norge vanligvis personer over 65 år som er født i et annet land av to utenlandsfødte foreldre og som har migrert til Norge. 
Les mer om gruppen eldre innvandrere i Norge.