Aktivitet er viktig

Meningsfulle aktiviteter i hverdagen er viktig for alle. Å kunne utføre det vi trenger og ønsker å gjøre gir selvstendighet og følelse av mestring.

Når en demenssykdom påvirker kognitive og fysiske funksjoner, kan de daglige aktivitetene bli vanskeligere å utføre.

Fortsett med aktiviteter som betyr noe for deg

Hvis du opplever det som utfordrende å fortsette med viktige aktiviteter, be om hjelp fra pårørende eller nettverket. Det er ikke sikkert det er så mye som skal til.

Offentlige tjenester som kan bidra til økt aktivitet er:
Støttekontakt, brukerstyrt personlig assistanse (BPA), hverdagsmestringstiltak (HVR) med mere. Kontakt kommunens hukommelsesteam eller tjenestetildelingsenhet for samtale og veiledning tidlig i sykdomsforløpet.  

Eldre dame som maler. Foto

Dagaktivitetstilbud

Norske kommuner er pålagt å ha dagaktivitetstilbud tilpasset personer med demens. Tilbudet skal bidra til å ivareta deltakerens funksjoner i dagliglivet, fremme livskvalitet og forebygge/redusere isolasjon og ensomhetsfølelse. I tillegg kan det gi avlastning og støtte til pårørende.
Aktivitetene skal tilpasses den enkeltes ressurser, ønsker og behov.
Les mer om dagaktivitetstilbud

Inn på tunet

Over hele landet finnes det gårder som har tilbud til personer med demens. Dagaktiviteter på gård kan gi dagene innhold og mening for personer med demens. Deltakerne går turer, er i aktivitet på gården og har det hyggelig sammen.
Les mer om Inn på tunet – et tilbud til personer med demens

Lavterskeltilbud

Mange kommuner har aktivitetstilbud som en kan delta på uten henvisning eller vedtak. Dette kan være seniorsentre, aktivitetssentre, demenskafeer eller lavterskeltilbud spesielt for personer med demens. 
Aktuelle frivillige organisasjoner som har tilbud til personer med demens og deres pårørende:

Ill.foto Aktiviteter i hverdagen og velferdsteknologi

Daglige aktiviteter og velferdsteknologi

Ved begynnende demens kan mange merke endringer i hukommelse og orientering, konsentrasjon og evne til å planlegge og løse problemer. Det kan være vanskelig å huske nylige hendelser, holde oversikt over tid og avtaler, planlegge innkjøp eller finne veien dit man vil gå. Noen vil oppleve at det blir vanskelig å utføre praktiske gjøremål, som å stille en klokke eller bruke fjernkontrollen til TV.
Les mer om hvordan tilrettelegging og velferdsteknologi kan bidra til aktivitet og mestring.