Trening og annen fysisk aktivitet

Det er mange grunner til å være aktiv etter at en har fått en demensdiagnose. Fysisk aktivitet og trening er universalmedisin. Det forebygger plager, og er en viktig kilde til energi, overskudd, god helse og det å være selvhjulpen i hverdagen. I tillegg er det sosialt.

Demens gir ekstra utfordringer

Personer med demens opplever ofte å få symptomer på områdene kognisjon, oppførsel og fysisk funksjon. Kognitive symptomer kan knyttes til våre evner til å tenke, lære og huske.

Eksempler på endring i oppførsel/atferd kan være depresjon, angst, apati, uro og aggresjon.

Til de vanlige fysiske symptomene hører nedsatt gangfunksjon, muskelstivhet, balansesvikt og inkontinens. Mange personer som får demens kan også ha redusert fysisk funksjon på grunn av aldersforandringer i muskel- og skjelett-systemet. Det er uansett årsak (vanligvis en kombinasjon), viktig å være fysisk aktiv for å forhindre ytterligere forverring.

Trening er viktig, spesielt for personer med demens

Personer med demens som trener påvirker kroppen akkurat som andre – de får bedre kondisjon og sterkere muskler. De øker ganghastigheten, får bedre balanse og blir flinkere til å gjøre flere ting samtidig. På toppen av det hele forbedres den såkalte ADL-funksjonen – evnen til å utføre dagliglivets mange gjøremål. Mange forteller at de opplever mestringsfølelse etter trening. Det føles rett og slett bra. De gjør noe «godt for helsa», og de merker at det blir enklere å leve med en kronisk sykdom.

Gruppetrening. Foto

Få gode ideer til fysisk aktivitet i hverdagen

Les mer om fysisk aktivitet og få forslag til aktiviteter for kropp og sinn, som kan bidra til å opprettholde gode funksjoner. Slike aktiviteter har positiv effekt for både helse og livskvalitet.
Gå til siden om fysisk aktivitet i hverdagen

Påvirker fysisk trening atferd og hjernekapasitet?

Det skjer mye i hjernen når vi er fysisk aktive. Vi kan få større hjernevolum, økt nerveaktivitet og økt blodgjennomstrømning til hjernen. Studier viser at fysisk trening virker positivt på vår evne til å tenke og lære.

Det kan antas at trening har liknende effekt på personer med demens. Forskning viser at trening kan redusere depresjon, uro og passivitet hos personer med demens. Man vet ikke hvilken type trening som er mest effektiv. Det viktigste er nok å finne en aktivitet som en trives med. Det er også fint å være aktive sammen med andre.

Plagene henger sammen – på godt og vondt

Når man blir sittende mye stille blir musklene i beina svakere og balansen blir enda dårligere. Dette kan føre til at personen blir isolert og utvikler depresjon, noe som i seg selv gjør folk passive.

Det er viktig å prøve å unngå å havne i denne negative spiralen. Det gjøres best ved å fortsette med aktiviteter og gjøremål som en kjenner, gå turer og gjerne gjøre noen styrkeøvelser. Kort sagt: vær aktiv! Ta gjerne kontakt med fysioterapeuten i kommunen din dersom du lurer på hvilke tilbud som finnes der du bor.

Filmer å trene til

Her er en moderne variant av den tradisjonelle «Trim for eldre» som kan utføres hjemme eller på dagsenter/sykehjem. Filmene er laget for helsepersonell, men de fungerer like godt privat. Filmene har forskjellig vanskelighetsgrad og kan brukes både individuelt og i gruppe. Øvelsene har som mål å opprettholde eller øke funksjon, styrke og balanse. Filmene er lystige og motiverende med musikk tilpasset aldersgruppen. Bevegelsene er tydelige og lette og følge. Dersom det er mulig, bør øvelsene i størst mulig grad utføres stående.

Se filmer å trene til her