Aktiviteter for hjernen - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Aktiviteter for hjernen

Regelmessig "trim" av hjernen er bra for hjernehelsen. Å utfordre hukommelse, oppmerksomhet og problemløsende evner kan bidra i positiv retning.

Quiz

Spørrekonkurranser er en populær aktivitet. Test deg selv hjemme, alene eller i konkurranse med andre familiemedlemmer.

Last ned Aldring og helses quiz (pdf)

Råkhaugens Rebus

Korridoroppgavene fra Råkhaugen dagsenter for personer med demens er i samarbeid med Aldring og helse tilpasset et nasjonalt publikum. Print ut arket og splitt det opp, slik at spørsmålene kan plasseres rundt om i huset, så får dere litt fysisk aktivitet samtidig, oppfordrer Marit Hoemnsnes Angen; også kjent for Aldring og helses følgere som vinner av Huskeprisen 2019.

Råkhaugens rebus

Huskeboka – om hverdagen med demens

Denne boka er til deg som nylig har fått en demensdiagnose og er i en tidlig fase av sykdommen. Bruk den som et utgangspunkt for samtaler mellom deg, dine pårørende og/eller helse- og omsorgspersonell.

Du kan laste ned digital versjon gratis her

Film som aktivitet for personer med demens

Aldring og helse har publisert fire filmer med innhold som er tilpasset personer med demens. Filmene kan brukes som et stimulerings- og aktiviseringstiltak hjemme og på sykehjem.

Sesongfilm – film som aktivitet for personer med demens

Betalingstjenester åpner sidene sine

Motiwiev og Televindu har begge gjort sine tjenester gratis å bruke i forbindelse med koronapandemien.

Motiview

Filmbibliotek med filmer fra kjente omgivelser så eldre får følelsen av å komme ut på tur

Motiview er et filmbibliotek som både brukes som motivasjon til fysisk aktivitet og som kognitiv stimulans. Ved å se filmer fra kjente omgivelser med valgfri musikk får eldre opplevelsen av å komme ut på tur. Verktøyet har over 1 800 filmer fra 38 land. Motiview er en del av regjeringens eldrereform «Leve Hele Livet». Som følge av COVID-19-situasjonen ønsker Motitech å tilby Motiview gratis i 2 måneder for sykehjem, omsorgsboliger, hverdagsrehabilitering og lignende

Les mer om Motiview

Opprett en bruker

Televindu

Videoplattform tilrettelagt for personer med demens

Televindu er en videoplattform tilrettelagt for personer med demens eller andre former for kognitiv svikt. Plattformen fokuserer på videoer fra områder og aktiviteter de eldre har en spesiell tilknytning til. Dette skaper gode forutsetninger for nære samtaler omkring minner fra tidligere tider og omkring noe spennende en ser sammen. Dette gir en følelse av selvsikkerhet og selvstendighet, og kan brukes som et hjelpemiddel til reminisensterapi. I forbindelse med koronasituasjonen er tjenesten gratis fram til i sommer.

Les mer om Televindu