Aktiviteter for hjernen - Nasjonalt senter for aldring og helse

Aktiviteter for hjernen

Regelmessig "trim" av hjernen er bra for hjernehelsen. Å utfordre hukommelse, oppmerksomhet og problemløsende evner kan bidra i positiv retning.

Quiz

Spørrekonkurranser er en populær aktivitet. Test deg selv hjemme, alene eller i konkurranse med andre familiemedlemmer.

Last ned Aldring og helses quiz (pdf)

Råkhaugens Rebus

Korridoroppgavene fra Råkhaugen dagsenter for personer med demens er i samarbeid med Aldring og helse tilpasset et nasjonalt publikum. Print ut arket og splitt det opp, slik at spørsmålene kan plasseres rundt om i huset, så får dere litt fysisk aktivitet samtidig, oppfordrer Marit Hoemnsnes Angen; også kjent for Aldring og helses følgere som vinner av Huskeprisen 2019.

Råkhaugens rebus

Huskeboka – om hverdagen med demens

Denne boka er til deg som nylig har fått en demensdiagnose og er i en tidlig fase av sykdommen. Bruk den som et utgangspunkt for samtaler mellom deg, dine pårørende og/eller helse- og omsorgspersonell.

Du kan laste ned digital versjon gratis her