Aktiviteter for hjernen

Regelmessig "trim" av hjernen er bra for hjernehelsen. Å utfordre hukommelse, oppmerksomhet og problemløsende evner kan bidra i positiv retning.

Kognitiv rehabilitering

Kognitiv svikt nevnes ofte i forbindelse med demens. Sykdommen fører til at evnen til å lære, tenke og å forstå blir redusert.

Rehabilitering av personer med kognitiv svikt er et nytt satsingsområde. Det vil ta en tid før slike rehabiliteringstilbud er tilgjengelig lokalt. I mellomtida oppfordrer vi deg til å ta kontakt med kommunens hukommelsesteam, demenskoordinator eller ergoterapeut for å finne ut hva som kan være aktuelle øvelser for deg.

Målet er ikke nødvendigvis at du skal forbedre hukommelse eller andre funksjoner, men at du skal styrke og optimalisere de evnene du allerede har.

Les mer om kognisjon på NAVs side Kunnskapsbanken.

Råkhaugens Rebus

Korridoroppgavene fra Råkhaugen dagsenter for personer med demens er i samarbeid med Aldring og helse tilpasset et nasjonalt publikum. Print ut arket og splitt det opp, slik at spørsmålene kan plasseres rundt om i huset, så får dere litt fysisk aktivitet samtidig, oppfordrer Marit Hoemnsnes Angen; også kjent for Aldring og helses følgere som vinner av Huskeprisen 2019.

Råkhaugens rebus

Quiz

Spørrekonkurranser er en populær aktivitet. Test deg selv hjemme, alene eller i konkurranse med andre familiemedlemmer.

Last ned Aldring og helses quiz (pdf)

Huskeboka – om hverdagen med demens

Denne boka er til deg som nylig har fått en demensdiagnose og er i en tidlig fase av sykdommen. Bruk den som et utgangspunkt for samtaler mellom deg, dine pårørende og/eller helse- og omsorgspersonell.

Du kan laste ned digital versjon gratis her