Bruk av alkohol og vanedannende legemidler blant eldre - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Bruk av alkohol og vanedannende legemidler blant eldre

Eldre drikker hyppigere enn før og er storforbrukere av vanedannende legemidler. Kombinasjon av alkohol og vanedannende legemidler er uheldig og kan få alvorlige helsekonsekvenser for de eldre. Vi har behov for mer kunnskap innenfor dette feltet i Norge, noe som kan bidra til å fremme eldres helse.