Det gode liv

Pressemelding: Ny kampanje lansert

Mye helse i at eldre blir mer bevisst sine alkoholvaner

Mye helse i at eldre blir mer bevisst sine alkoholvaner

For mange eldre er alkohol viktig, særlig i sosiale sammenhenger. Eldre vurderer ofte seg selv som ansvarlige alkoholkonsumenter, med god kontroll. Samtidig kan enkelte oppleve at drikkemønsteret utvikler seg i negativ retning i denne livsfasen.