Ledig stilling:

Prosjektmedarbeider

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse har ledig et 6 måneders engasjement i 50 % stilling som prosjektmedarbeider i prosjektene Systematisk oppfølging etter diagnose og EU Joint action on dementia