Leon Jarners forskningspris 2017

Leon Jarners Minnefond, opprettet 1989, er en uavhengig stiftelse som arbeider for å fremme forskning om Alzheimers sykdom og andre demenssykdommer.