Leon Jarners Forskningspris for 2018

Leon Jarners Minnefond vil i 2018 dele ut en forskningspris på 75 000,- til et forskningsprosjekt om demenssykdommer, personer med demens eller pårørende, som er utført eller er under utførelse i Norge. Søknadsfristen er 15. oktober.

Prisen deles ut i forbindelse med Demensdagene, som arrangeres hvert år i desember. I forbindelse med prisutdelingen må mottaker holde en forelesning på 15 minutter. Prosjekter fra alle fagretninger er aktuelle og kan være av medisinsk, sykepleievitenskapelig eller samfunnsvitenskapelig karakter. Resultatene kan være publisert eller upublisert.

Tidligere prisvinnere kan også søke. Dersom prosjektet skal komme i betraktning, må det ikke være eldre enn fire år.

Det foreligger ikke særskilt søknadsskjema. Beskrivelse av prosjektet med angivelse av metodene som er brukt, de viktigste resultatene og hvilken betydning resultatene kan ha, skrives på to-tre A4-sider med 1,5 linjeavstand. Eventuelle publikasjoner fra prosjektet må vedlegges. I søknaden må det angis hva prispengene skal brukes til, for eksempel om det er driftsmidler til noe spesielt utstyr eller lignende. Pengene kan også brukes til en studiereise eller opphold ved en annen forskningsinstitusjon innen- eller utenlands. Rapport må sendes Minnefondets styre senest ett år etter prisutdeling.

Søknadene vil bli vurdert av en jury bestående av tre fagpersoner fra ulike fagfelt.

Leon Jarners Minnefond, opprettet i 1989, er en uavhengig stiftelse som arbeider for å fremme forskning om Alzheimers sykdom og andre demenssykdommer.

Søknad sendes innen 15. oktober 2018 som e-post til demensdagene@aldringoghelse.no