Kvalitetsregister i alderspsykiatrien (KVALAP)

Kvalitetsregister i alderspsykiatrien (KVALAP)

Kvalitetsregister i alderspsykiatrien (KVALAP) er en del av den ny-oppstartede kompetansesenterfunksjonen i alderspsykiatri, og er et samarbeidsprosjekt mellom Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse og Viken alderspsykiatriske forskningsnettverk (VAF). VAF er etablert i fellesskap mellom Oslo Universitetssykehus, Akershus universitetssykehus, Diakonhjemmet Sykehus og NKS Grefsenlia.