Veiledning og inspirasjon

Kom på gratis inspirasjonsseminar for ledere og helsepersonell

Ledere og helsepersonell inviteres til gratis inspirasjonsseminar for oppstart og drift av pårørendeskole for pårørende til personer med utviklingshemning og demens.