Vil sikre eierskap til eldrereformen "Leve hele livet" - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Vil sikre eierskap til eldrereformen "Leve hele livet"

På det femte og siste dialogmøtet summer det forventningsfullt blant de nærmere 70 inviterte som er fløyet inn til Værnes. Dette er ekspertisen som skal gi av sin viktige kompetanse og gode erfaringer, for å få til gjennomføring av den nye eldrereformen Leve hele livet.