Vil motvirke ensomhet hos eldre - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Vil motvirke ensomhet hos eldre

Norges første eldreminister er opptatt av sammenhengen mellom eldres sosiale liv og deres psykiske helse. – Gjennom forebyggende folkehelsearbeid kan man også redusere folks ensomhet, sier Åse Michaelsen (Frp).