Tidsskriftet aldring og helse nr. 1 - 2018

Første utgave av nytt tidsskrift

Tidligere og nye lesere ønskes velkommen til det "nye" Tidsskriftet aldring og helse. I denne utgaven kan du lese om eldrehelse i et videre perspektiv.