WHO: Ta vare på eldres mentale helse under korona-pandemien

Etter at utbruddet av korona-smitte i Kina og Italia ble kjent har myndighetene og samfunnet forøvrig iverksatt viktige tiltak for å begrense omfanget av korona-smitte. Tiltak som sosial distansering og karantene kan oppleves som stressende og uvant for mange. For eldre personer kan det være utfordrende å håndtere at sykdommen ser ut til å ramme den eldre delen av befolkningen svært hardt.