Solid forankret i forskning og erfaring - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Solid forankret i forskning og erfaring

Fagmiljøet har lenge ønsket seg en nasjonal faglig retningslinje for demensområdet. Nå har den ligget ute for høring. I en app.