Smittevern avgjørende, også for dem uten symptomer - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Smittevern avgjørende, også for dem uten symptomer

Trolig får over halvparten av dem som er smittet av koronaviruset ingen symptomer på sykdom. Det er derfor avgjørende at de som ikke merker symptomer også følger smittevernrådene nøye.