Praksis med eldre for profesjonsstudiet i psykologi i den kommunale helsetjenesten - Aldring og helse

Praksis med eldre for profesjonsstudiet i psykologi i den kommunale helsetjenesten

Psykologutdanning i Norge har ikke inkludert aldring og eldre som sentrale områder i studiet. I Tromsø har trenden blitt endret og det er sju år siden kunnskap om aldring og praktisk arbeid med eldre i kommunen ble integrert i profesjonsstudiet.