Opptak fra Plenumssesjon 1 - Aldring og helse

Opptak fra Plenumssesjon 1