Demensdagene 2017

Fladby om demensforskning

Fladby om demensforskning

Tormod Fladby mottok tidligere i år Demensforskningsprisen fra Nasjonalforeningen for folkehelsen. Her gir han oss et lite innblikk i dagens forskning slik han ser det.
06.12.2017