Opptak fra Plenumsesjon 2 - Aldring og helse

Opptak fra Plenumsesjon 2