Nytt temahefte i bokhandelen - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Nytt temahefte i bokhandelen

Temaheftet Livsmot, trivsel og fellesskap blant eldre personer med innvandrerbakgrunn er nå tilgjengelig i bokhandelen.