Nytt og nyttig studiehefte - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Nytt og nyttig studiehefte

Hva trenger du av basiskunnskap for å kunne jobbe med personer med utviklingshemming? Hvilke utfordringer har de? Hva er de viktigste lovene som regulerer tjenestene? Et nytt studiehefte skal gi deg noen av svarene.