«Mitt livs ABC» - utvikling av opplæringsmateriell for tjenesteytere til barn, unge, voksne og eldre med utviklingshemming

«Mitt livs ABC» - utvikling av opplæringsmateriell for tjenesteytere til barn, unge, voksne og eldre med utviklingshemming