Nytt og lovende om medisin mot Alzheimers sykdom

Onsdag kom legemiddelselskapet bak utviklingen av en ny og lovende medisin mot Alzheimers sykdom med nye positive resultater. Legemiddelet Donanemab viser seg å redusere plakk i hjernen, og kan dermed ha virkning på tidlig symptomer på Alzheimers sykdom.

– Dette er svært lovende, sier forskningssjef Geir Selbæk i Aldring og helse.

Alzheimers sykdom er nært knyttet til opphopning av proteinet amyloid i hjernen, også kalt amyloid plakk. Hvis man kan forhindre denne opphopningen, eventuelt reversere eller bremse den, så betyr det også at sykdommen trolig kan forhindres, reverseres eller bremses.

Kan forhindre Alzheimers sykdom

Portrett Geir Selbæk. Foto
Forventningsfull forskningssjef: Geir Selbæk i Aldring og helse. Foto: Martin Lundsvoll, Aldring og helse.

Med i prosjektet til legemiddelselskapet Eli Lilly var 1736 personer med mild kognitiv svikt på grunn av Alzheimers sykdom. De hadde alle opphopning av plakk i hjernen. Deltakerne, som var fra USA, Australia, Canada, Europa og Japan, fikk enten donanemab eller placebo hver måned i prosjektperioden.

– Resultatene viser at donanemab kan redusere kognitiv tilbakegang og funksjonsnedsettelse hos pasientene i en tidlig fase av Alzheimers sykdom, sier Selbæk.

Han forteller at resultatet var forventet etter at det tidligere har kommet positive rapporter om effekten av donanemab. Dette styrker tanken om at denne typen behandling, med såkalte monoklonale antistoffer, kan påvirke selve sykdomsprosessen ved Alzheimers sykdom.

– Effekten ser ut til å være minst like god som det vi så for et annet legemiddel, lecanemab, som nylig ble godkjent for behandling av Alzheimer i USA, fortsetter Selbæk. Les mer om lecanemab her

Bekymringer rundt bivirkninger

– Men det er bekymringsfullt at nesten en tredjedel av studiedeltakerne fikk bivirkninger i form av lett hjerneødem og mikroblødninger. Vi vet ennå ikke hvor alvorlig slike bivirkninger er, men dette er noe som må overvåkes nøye, sier han.

Legemiddelselskapet Eli Lilly kunngjorde planer om å søke om global godkjenning så raskt som mulig. De tar sikte på å søke om godkjenning i USA innen utgangen av andre kvartal i 2023.

– Mer fullstendige resultater fra utviklingen av donanemab vil bli presentert av Eli Lilly senere i sommer, sier Selbæk.

Her finner du tidligere saker om legemidler mot demens under utvikling

Les om legemiddelet lecanemab her

Lovende legemiddel mot Alzheimers sykdom stanset

Les om utviklingen av legemiddelet Donanemab

Kur mot Alzheimers sykdom møter motstand

Positivt avventende til nytt medikament mot demens